francine

Teammanager JGZ 32 uur (Zuid-Holland West)

Organisatie

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW) voert de preventieve jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0 - 19 jaar in 8 gemeentes: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Er werken 260 medewerkers op 32 locaties in Centra voor Jeugd & Gezin en gezondheidscentra. Daarnaast vinden werkzaamheden op scholen plaats. Alles met als doel om, door samenwerking in de keten van jeugdzorg kinderen vanuit hun eigen kracht veilig en gezond te kunnen laten opgroeien.
De organisatie bestaat in haar huidige samenstelling ruim 2 jaar. Het is dus een jonge organisatie, ontstaan na een samensmelting van de JGZ afdelingen van 4 (thuis)zorgorganisaties en de GGD. De sector jeugdgezondheidszorg is in beweging door de grote rol die de gemeentes hebben in het bewaken en regisseren van de zorg voor de jeugd. Om hier goed op in te spelen is binnen JGZ ZHW gekozen voor een andere organisatiestructuur. De functies van regiomanager en teamleider komen te vervallen en er is een nieuwe functie van teammanager ontstaan. Voor deze nieuwe functie zoeken wij een teammanager.

De Functie

Je geeft integraal leiding aan en faciliteert een multidisciplinair team van 40 – 60 professionals, die gekoppeld zijn aan gemeentelijke samenwerkingsverbanden en werkgebieden. Je standplaats is flexibel, afhankelijk van de gemeentes waar je verantwoordelijk voor bent. Je bent resultaat verantwoordelijk op operationeel/tactisch niveau voor het behalen van de KPI’s, waaronder de prestaties uit hoofde van de productieafspraken, (interne en klant-) projecten en een evenwichtige capaciteitsplanning van het team, waaronder de personeelsplanning en activiteitenplanning en toegewezen budgetten. Je analyseert en verbetert bedrijfsprocessen, omzet, efficiency en kwaliteit in het eigen team. Je voert  verzuim en functioneringsgesprekken en doet verbetersuggesties voor de totale organisatie. Binnen deze jonge organisatie is er ruimte voor het verder ontwikkelen van een visie. Je creëert, stimuleert en organiseert een optimale samenwerking en professionele regie binnen en tussen de teams.
Je bent de relatiebeheerder voor de opdrachtgevers en ketenpartners gerelateerd aan het team. Je vertegenwoordigt de organisatie, zoekt samenwerking met andere partners in de jeugdketen en neemt deel aan overlegvormen binnen de gemeente en de CJG’s, gericht op samenwerking, ontwikkeling en inhoud. Je neemt deel aan interne en externe project- en werkgroepen en signaleert relevante ontwikkelingen in jouw werkgebied. Je rapporteert aan de manager primair proces a.i..

Het Profiel

Voor deze uitdagende rol zoeken we kandidaten met een afgeronde HBO opleiding gericht op operationeel/tactisch management en meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie met integrale verantwoordelijkheid aan hoog opgeleide professionals. Ervaring opgebouwd bij gezondheidszorg-instellingen in de extramurale zorg in een soortgelijke functie is een pré. Je beschikt over aantoonbare ervaring met projectmanagement en leidinggeven aan professionals met verschillende achtergronden qua opleiding en werkzaamheden. Je luistert goed, bent een coach voor medewerkers en kunt situationeel en op afstand leiding geven. In je rol als relatiebeheerder ben je zowel intern als extern klantgericht, sterk in samenwerken en beschik je over overtuigingskracht, goede gesprekstechnieken en onderhandelvaardigheid. Je bent ondernemend, innovatief, proactief, resultaatgericht en toekomstgericht ingesteld. Je hebt een inspirerende en begeleidende stijl van leidinggeven die ondersteunend is aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en het team. Je gedijt goed in een jonge organisatie in een dynamische sector en de toekomst nog niet is uitgekristalliseerd. Je hebt visie en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat je gedreven en energiek bent en tegelijk de rust brengt dankzij duidelijke afspraken.

Kortom: we zoeken stevige managers die het zakelijke en mensgerichte weten te combineren en creatief en verbeteringsgericht zijn.

Aanbod en procedure

De functie is gewaardeerd in FWG 60, afhankelijk van opleiding en ervaring max € 4.216,=. Er wordt gestart met een jaarcontract. De gesprekken bij de organisatie vinden plaats vanaf half september.
We lezen graag in je motivatie terug waarom deze functie in de Jeugdgezondheidszorg je past.

Deel deze pagina in uw netwerk