francine

Tijdelijke Teamleider Jeugddomein (28-32 uur) Amsterdam

Organisatie

Ouder- en Kindteams Amsterdam is door de gemeente, samen met de GGD en de zorg- en welzijnsinstellingen ingericht vanuit een Joint Venture om te voorzien in de uitvoering van het jeugdstelsel en invulling te geven aan het koersbesluit Om Het Kind. De zogenoemde ‘moederorganisaties’ leverden de professionals die de Ouder- en Kindteams vormen: ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen en assistenten. Er is besloten om een eigen stichting te vormen en die omvorming is in volle gang.

Er zijn 27 Ouder- en Kindteams in de stad (22 teams in de wijk, 4 op het voortgezet onderwijs, 1 MBO Jeugdteam). Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en lichte jeugdhulp. De belangrijkste opdracht van de Ouder- en Kindteams is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als dat nodig is, kunnen zij verwijzen naar hulp en zorg buiten het Ouder- en Kindteam.

De professionals van de Ouder- en Kindteams versterken of geven ruimte aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en beroepsopvoeders. Dit is het basisprincipe voor hun handelen. Zij werken intensief samen met professionals in de wijk uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, huisartsen, verloskundigen, gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

In de teams creëert men leeromgevingen en haalt men lessen op rondom werkprincipes, zoals pedagogische ondersteuning, vraagverheldering en multidisciplinair werken. Ze werken samen met universiteiten en hogescholen in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KETJA). Zo versterken ze hun lerend vermogen en ontwikkelen ze, gezamenlijk met de wetenschap, methodes die werken in hun praktijk.

In verband met ziekte van een van de teamleiders zijn we voor Ouder –en Kindteams Amsterdam op zoek naar teamleider die de ontwikkelingen en het netwerk voortzet.

De Functie

Je bent als teamleider van de Ouder- en Kindteams in de wijken Rivierenbuurt en Buitenveldert Zuidas degene die er voor zorgt dat professionals richting ouders, kinderen en beroepsopvoeders in de wijk vanuit eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid hun rol optimaal invullen. Je ondersteunt hen bij het ontwikkelen en vernieuwen van hun werkwijze, houding en gedrag in lijn met de visie van Om het Kind. Je faciliteert, stimuleert en coacht de medewerkers (25-30 per team). Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van het Ouder- en Kindteam als generalistisch werkend team en het ontwikkelen van het zelfsturende vermogen binnen het team en de professional als individu. Je neemt minimaal twee van de 22 gebieden voor je rekening.

Je onderhoudt contacten met alle samenwerkingspartners (zorg, welzijn, onderwijs, politie, en dergelijke) en ontwikkelt en bestendigt effectieve samenwerkingsvormen. Deze samenwerkingsvormen zijn gericht op het realiseren van de beoogde resultaten van het Ouder- en Kindteam en de uitvoering van de taken.

Samen met de teams en de netwerkpartners in het gebied is een werkplan opgesteld. Een gebiedsanalyse vormt hiervoor de basis, die, net als de gebiedsagenda en het gebiedsplan in nauwe samenwerking met het stadsdeel opstelt. Het werkplan legt een relatie tussen de resultaten die het Ouder- en Kindteam gaat behalen en de maatschappelijke doelstellingen voor het gebied. Het werkplan biedt inzicht in de inhoud, taken en inzet van ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen en assistenten die nodig is om deze resultaten te behalen en in de inzet van het flexibel (aanvullend) zorgaanbod en de verbindingen met de basisvoorzieningen en zelforganisaties die daarvoor nodig zijn. Je signaleert knelpunten en kansen van het Ouder- en Kindteam in de wijk. Samen met de partners in de wijk zoek je naar de juiste, bij voorkeur preventieve, oplossingen, zodat de verbinding met de wijk optimaal blijft.

Je wordt bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorgtaken ondersteund door een teamleider van de GGD en blijft daarbij integraal verantwoordelijk voor het hele takenpakket van het Ouder- en Kindteam.

Je legt maandelijks via een prestatiedialoog verantwoording af aan de programmadirecteur.

Het Profiel

Je bent per direct of op heel korte termijn beschikbaar, bekend met de sociale kaart in Amsterdam en een inspirerende persoonlijkheid.

Je bent in staat om aan te sluiten bij een organisatie die op dreef, maar nog steeds in ontwikkeling is. Je bent een netwerker pur sang en weet professionals zowel op individueel niveau als in teamverband te begeleiden naar optimale kwaliteit en zelfstandigheid. Je stimuleert hen om initiatief te nemen en vakinhoudelijk op maat te leveren wat ouders en kinderen nodig hebben. Je hangt dus niet aan protocollen en procedures, maar denkt in concepten en weet die te vertalen naar de praktijk. Je signaleert de belastbaarheid van je medewerkers en neemt in samenspraak met hen passende maatregelen. Verder beschik je over:

 • gediplomeerd en bewezen werk- en denkniveau HBO+/WO;
 • ruime leidinggevende ervaring en ervaring met teamontwikkeling;
 • ervaring met het leiden van veranderprocessen vanuit de werkvloer en het coachen;
 • aantoonbare kennis (in theorie en praktijk) van preventie en van de hulp- en dienstverlening met name rondom welzijn, jeugdgezondheidszorg maar ook kennis van hulpverlening aan volwassenen en huishoudens met meervoudige problematiek;
 • kennis over wat de dragende samenleving inhoudt en de wijze waarop dit in een gebied benut en verder ontwikkeld kan worden;
 • vaardigheid om te schakelen en functioneren op diverse niveaus en in een politieke en bestuurlijk complexe omgeving;
 • kunnen schrijven van plannen en deze presenteren;
 • boven de partijen kunnen staan (helikopterview) en creëren van gezamenlijkheid en draagvlak. Verbinden van netwerken;
 • beschikken over een ruim en relevant netwerk is een pré, maar in ieder geval in staat om dit snel op te bouwen.

Verdere competenties:

 • je bent een pionier;
 • je bent professioneel, scherp analytisch, toont initiatief en maakt dat jouw werk staat;
 • verantwoordelijkheid nemen is voor jou vanzelfsprekend;
 • je bent stressbestendig;
 • je kunt teamsfeer opbouwen en behouden;
 • je kunt en durft je visie te vertalen naar koers en concreet realiseren van (sub)doelen/resultaten;
 • je hebt de nodige durf en lef, je beschikt over omgevingssensitiviteit;
 • je leert mensen vanuit de praktijk schakelen naar een helikopterview;
 • je het een positieve uitstraling en een gezonde dosis humor.

Aanbod en procedure

Het maximale maandsalaris bedraagt € 5.294,85 bruto (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek conform de CAO Jeugdzorg. Het betreft een tijdelijk dienstverband in verband met ziektevervanging en verlenging behoort tot de mogelijkheden. Waarom je belangstelling hebt en wat je visie is, zien we graag zo snel mogelijk via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Voor vragen kan je contact opnemen met Francine van Rosmalen.


Deel deze pagina in uw netwerk