francine

Twee leden raad van toezicht kinderopvang Barendrecht

Organisatie

De Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB), die bestaat uit vijf leden, streeft mede gezien de toekomstige ontwikkelingen, naar een verdere professionalisering en modernisering van haar toezichthoudende functie. Gezien de vele ontwikkelingen in het sociaal domein en het feit dat momenteel ook een nieuwe directeur/bestuurder wordt geworven, kiest de Raad van Toezicht voor de komende periode voor een pro actieve opstelling, Een opstelling, waarbij zij - naast hun rol van toezichthouder - ook die van sparringpartner actiever invult vanzelfsprekend zonder op de stoel van de directeur/bestuurder te gaan zitten. De Raad van Toezicht wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de directeur/bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de directeur/bestuurder en keurt besluiten van de directeur/bestuurder goed (bijvoorbeeld. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid;
De raad kwam gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar, doch de verwachting is dat dit het komende jaar vaker zal zijn, gezien de komst van een nieuwe directeur/bestuurder en de lastige marktpositie waarin veel kinderopvangorganisaties (en ook SKB) momenteel verkeren.

De Functie

Bij de werving van de twee nieuwe leden wordt kritisch gekeken naar de juiste combinatie van ervaring, deskundigheid en stijl. Zij moeten een aanvulling zijn op de gedreven en betrokken raad.
Dit betekent dat de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn samengesteld dat:

  • de affiniteit met het klantperspectief geborgd is;
  • er voldoende affiniteit met jeugdsector in het algemeen en de doelstelling van SKB in het bijzonder aanwezig is;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
  • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur/bestuurder in staat zijn onafhankelijk en kritisch te opereren;
  • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder.

Recentelijk zijn twee vertrokken leden van de Raad van Toezicht vertrokken. Zij vervulden de portefeuille Financiën/bedrijfsvoering en Marketing/verkoop.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar mannelijke kandidaten.
 
Gezien alle toekomstige ontwikkelingen en de vacature is het belangrijk dat de bedrijfsvoering/financiële portefeuille goed bemenst wordt. Daarom wordt van een van de twee nieuwe leden verwacht dat hij/zij een visie op de actuele ontwikkelingen in de kinderopvang heeft, weet wat er speelt in dit domein, waar sociaal en commercieel samengaan en wat nodig is om een organisatie als SKB qua bedrijfsvoering en financiën, goed te laten functioneren. Het nieuw te werven lid wordt tevens voorzitter van de nog op te richten auditcommissie.
 
Voor het tweede lid van de raad van toezicht zijn wij op zoek naar iemand met een marketing- en verkoopachtergrond in het sociaal domein. Dit vraagt een behoorlijke kennis van de markt van de kinderopvang en van de ontwikkelingen die op terrein spelen, waaronder de brede scholen, integratie PSZ en Kinderopvang, et cetera.
 
Met deze inhoudelijke kennis en ervaring dragen beide leden bij aan een gezonde toekomst van de organisatie.
 

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen bij de cultuur en de toekomstige ontwikkelingen van SKB. Een aantal eigenschappen is voor deze rol onontbeerlijk: intrinsieke betrokkenheid en motivatie; hoge mate van medemenselijkheid; ambitieus, creatief, innovatief, vernieuwend met realiteitszin, krachtige persoonlijkheid met gevoel voor humor. Specifiek voor deze nevenfunctie zoeken we kandidaten die actief zijn in hun loopbaan en ervaring hebben met financiën en ondernemerschap. Je hebt een visie op de huidige dynamiek en actuele ontwikkelingen in deze sector en ervaring als bestuurder en toezichthouder. We zoeken een stabiele persoonlijkheid die rust en overwicht brengt in deze voor SKB hectische tijden.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van SKB is vastgesteld op een honorarium van circa € 3.500,= per jaar. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 16 februari 2014. De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk vinden plaats tussen 20 februari en 6 maart 2014. De gesprekken bij de organisatie vinden plaats op 26 maart (selectiecommissie) en 3 april (adviescommissie). De gesprekken worden begeleid door ons bureau in de persoon van Gerard Bosman. Bij hem kunt u meer informatie opvragen. Wij lezen graag terug waarom u één van deze nevenfuncties wilt vervullen.


Deel deze pagina in uw netwerk