Verbindende en innovatieve Manager Organisatieontwikkeling (36 uur) Tragel Zorg, Clinge, Zeeuws-Vlaanderen

Sluitingstermijn

Organisatie

Tragel is de grootste zorgaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Tragel ondersteunt de mensen bij wonen en werken met als motto 'Samen doen!'. Het doel is om alle bewoners actief mee te laten doen in de samenleving. Dit doet Tragel met alle betrokkenen. Tragel biedt begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werk, leren en recreëren. Op ruim 70 locaties in heel Zeeuws-Vlaanderen spannen ruim 700 medewerkers en circa 350 vrijwilligers zich dagelijks in om de zorg en ondersteuning te bieden. Tragel is financieel gezond en heeft een omzet van ruim € 42 miljoen.

De organisatie kent een RVE structuur met zelfstandige teams. De RVE’s worden aangestuurd door managers en ondersteund door de RVE’s  Financiën, Facilitair en Personeel en Kwaliteit (met ieder een eigen manager). Er is een éénhoofdige Raad van Bestuur met een bestuurssecretariaat.

De RVE Personeel en de RVE Kwaliteit worden binnenkort samengevoegd vanuit de visie dat de uitdagingen waar Tragel voor staat een integrale aanpak vanuit personeel, organisatie en kwaliteit vraagt. Dit blijkt ook in de praktijk: thema’s als duurzame inzetbaarheid, competenties van medewerkers, arbeidsomstandigheden (waaronder veilig werken) worden al gezamenlijk opgepakt. Hierdoor ontstaat er  een nieuw, compact beleidsteam. Voor dit team zijn wij op zoek naar een manager Organisatieontwikkeling die leiding geeft aan de RVE Personeel & Kwaliteit.

Context

Vraaggestuurd werken staat centraal en de ambitiebepaling vindt gezamenlijk plaats door bestuur en management in nauwe interactie met de organisatie. De besturingsvisie binnen Tragel is zelfsturend waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. De teams in het primaire proces worden momenteel begeleid naar zelfstandigheid in taken en bevoegdheden. Het doel is om in de teams in het primaire proces nadrukkelijk meer regie en regelvermogen te organiseren zodat de cliënt optimaal wordt ondersteund.

Organisatieontwikkeling en innovatie in het primaire proces van de organisatie zijn van groot belang om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast bevindt Tragel zich in een gebied waar ontgroening en vergrijzing plaatsvindt en is de fysieke toegankelijkheid van Tragel een punt vanwege beperkt openbaar vervoer. Daarvoor is een ambitieus arbeidsmarktproject in voorbereiding.

Tenslotte werkt Tragel aan een intensief traject van kwaliteitsontwikkeling met zorgprogramma’s en kwaliteitsnetwerken.

Deze uitdagingen zorgen voor een spannende opdracht voor de manager Organisatieontwikkeling om al deze ontwikkelingen samen te brengen in één visie op organisatieontwikkeling.

De Functie

Tragel is een gezonde, stabiele organisatie met een open, laagdrempelige cultuur. Je krijgt in je functie vrijheid, zelfstandigheid en ruimte om je creativiteit te laten zien Je bent als manager van de RVE Personeel & Kwaliteit de sparringpartner voor bestuur en management. Je bent rechtstreeks gepositioneerd onder de bestuurder en neemt deel aan het managementoverleg. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken ambitie en resultaten, op een slimme, efficiënte en ondernemende wijze, waarbij je het compacte team faciliteert en de vrijheid en ruimte geeft om te ontwikkelen en te innoveren. Hierbij is out of the box denken en het zoeken naar innovatie een must.

In totaal geef je leiding aan 15 medewerkers, verdeeld over vier subteams. Beleid, 2 subteams Ondersteuning aan de RVE’s en Opleiding. In het team Beleid zijn een senior adviseur en een organisatie-ontwikkelaar werkzaam. Tevens zijn in dit team vier senior beleidsadviseurs Kwaliteit gepositioneerd.

Het team Ondersteuning aan de RVE’s biedt gerichte dienstverlening aan de RVE’s die wordt geboden door twee senior adviseurs Personeel en vier junior personeelsfunctionarissen. Binnen het team Opleiding zijn de senior opleidingsadviseur, de staffunctionaris en de staffunctionaris/stage coördinator werkzaam.

Het doel van de nieuwe RVE Personeel & Kwaliteit is om integrale advisering en ondersteuning te bieden aan het management en de teams van Tragel op het gebied van personeel, organisatieontwikkeling en kwaliteit. Je werkt nauw samen met de collega’s van Financiën en Facilitair.

De taken van het team Personeel & Kwaliteit omvatten de volgende functies:

 1. Beleidsontwikkeling
 2. Ondersteuning van de RVE’s
 3. Werving en selectie
 4. Organisatieontwikkeling
 5. Opleidingen

Deze functie kent de volgende belangrijke hoofdelementen:

 • Het adviseren en ondersteunen van bestuur en management. Je gaat in gesprek over strategische, tactische en operationele onderwerpen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de organisatie en het beleid op het gebied van personeel en kwaliteit.
 • Je coacht de medewerkers van je team bij de vertaling van  in- en externe ontwikkelingen naar relevant en toepasbaar beleid voor Tragel.
 • Je stimuleert de ontwikkeling van innovatie voor de relevante ontwikkelvraagstukken binnen de organisatie.
 • Je faciliteert de ontwikkeling en implementatie van organisatie brede projecten op het gebied van personeel en kwaliteit.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid dat het team deze trajecten structureert en borgt de voortgang.
 • Je stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van beleid op het gebied van de veranderende werkwijzen binnen de organisatie en draagt bij aan de aanpassing van de werkprocessen.
 • Je coacht en begeleidt de RVE Personeel & Kwaliteit.

Het Profiel

We gaan graag met kandidaten in gesprek die de ambitie hebben om de RVE Personeel & Kwaliteit optimaal te laten functioneren met als resultaat dat de andere managers en de teams de afgesproken doelen behalen. Je hebt ruime ervaring in een managementpositie waarin kwaliteit, innovatie, organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers hand in hand gaan. Je bent een inspirerende generalist die de vakbekwaamheid binnen de teams verder weet te stimuleren. Ervaring in de zorgsector is een pré.

De functie-eisen en kerncompetenties zijn:  

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt uitgebreide ervaring met organisatieontwikkeling, innovatie en veranderkundige processen.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je beschikt over realisatiekracht en probleemoplossend vermogen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je hebt zakelijke denkkracht en bent creatief.

Je bent een manager die sterk is in verbinden. Je gaat gemakkelijk het gesprek aan: een stevige persoonlijkheid met relativeringsvermogen en humor. Je schakelt soepel op alle niveaus en je weet je goed staande te houden in een weerbarstige context.

Je kunt werken onder druk en beschikt over een ruime mate van organisatiesensitiviteit. Je bent initiatiefrijk en een gestructureerde denker. Je bent conceptueel sterk en analytisch en je hebt een heldere visie op organisatieontwikkeling en innovatie.

Je overziet de hoofdlijnen en onderneemt actie. Je adviseert professioneel en bent klantgericht. Je faciliteert maar neemt niet over en vertaalt externe ontwikkelingen gemakkelijk samen met je team in kansen voor Tragel.

Je maakt gebruik van de kennis en kunde van de professionals binnen de afdeling. Je neemt niet over maar coacht medewerkers in hun ontwikkeling. Je hebt kennis van vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, innovatie, kwaliteit en het ontwikkelen van mensen in organisaties.

Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • flexibel;
 • proactief, slagvaardig, ondernemend, positief kritisch, lef;
 • daadkracht, doorzettingsvermogen en assertiviteit.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in de schaal FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg. Het maximum salaris bedraagt € 5.270,- per maand bij een fulltime dienstverband. Het betreft een fulltime functie (36 uur per week).

Je kunt tot 4 augustus 2018 op de functie reageren. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd op 8 augustus 2018. De selectiegesprekken en adviesgesprekken vinden in week 33 en 34 plaats bij Tragel Zorg in Clinge, Zeeuws-Vlaanderen. Een case-assessment behoort tot de mogelijkheden. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats voor 1 september 2018.

Een referentencheck en een integriteitsonderzoek maken deel uit van de procedure.

De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi van Bosman & Vos. Informatie kunt u inwinnen bij Petra Elbertsen, bestuurssecretaris bij Tragel via het telefoonnummer: 06 2939 6022.


Deel deze pagina in uw netwerk