Verbindende HR Manager (Fulltime) Arduin Middelburg

Sluitingstermijn

Organisatie

Arduin is een Zeeuwse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en staat midden in de samenleving. De organisatie biedt ondersteuning en begeleiding in de volle breedte: intramuraal, behandeling, wonen met zorg, ambulant en ondersteuning bij andere organisaties en in het onderwijs.

Arduin verleent zorg en ondersteuning aan ongeveer 900 cliënten. Er werken +1100 medewerkers, verdeeld over meer dan 160 locaties voor wonen, dagbesteding en werken. De omzet bedraagt ruim € 54 miljoen.

Arduin ziet het als haar taak om aan mensen met een verstandelijke beperking goede zorg en ondersteuning te bieden. Daarbij gaat Arduin uit van ‘Kwaliteit van Bestaan’. Iedereen is gelijkwaardig en verdient dezelfde kansen. Mensen met een ondersteuningsvraag nemen vanzelfsprekend deel aan de samenleving. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. De professionele ondersteuning wordt geboden vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’.

Arduin sluit aan op de leefomgeving van cliënten: er is nadrukkelijk gekozen voor wijken als ordening voor de clusters. Vanuit de wijken worden direct externe verbindingen gelegd met andere organisaties die ook actief zijn in de wijk. Het motto van Arduin voor 2018 en later is dan ook: ‘Arduin werkt samen’.

De leidende kernwaarden zijn: verbinden, ontwikkelen, betrokken en verantwoordelijk.

Arduin is volop in ontwikkeling. Er wordt geïnvesteerd om de organisatie in kwalitatieve en kwantitatieve zin verder te professionaliseren. Er wordt gewerkt met het principe van integraal management waarbij de rol van HR in interactie met de lijn verder ingevuld zal worden. Het afgelopen jaar is binnen HR hard gewerkt om de basis HR processen efficiënt vorm te geven. Een groot deel van de werkprocessen zijn gedigitaliseerd.

De komende periode ligt de nadruk bij HR op het op de juiste wijze ondersteunen van de lijnmanagers bij arbeidsverzuim, de invoering van het nieuwe functiehuis, het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid en het vorm en inhoud geven aan organisatieontwikkeling.

De Functie

De HR manager is sparringpartner voor de raad van bestuur, de directie en de MT-leden. De HR manager is rechtstreeks gepositioneerd onder de voorzitter van de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het MT. De HR manager stuurt de afdeling HR aan die bestaat uit 11 medewerkers: drie HR-adviseurs, vier medewerkers personeelsadministratie, twee medewerkers salarisadministratie en twee praktijkopleiders.

Deze functie kent de volgende belangrijke hoofdelementen:

 • Het adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur, de directie en het MT. Je gaat in gesprek over strategische, tactische en operationele onderwerpen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de organisatie en het HR beleid.
 • Je vertaalt in- en externe ontwikkelingen naar relevant en toepasbaar HR beleid voor Arduin. Je coacht de HR-adviseurs bij onder meer de aanpak van arbeidsverzuim, werving en selectie van medewerkers, functionerings- en ontslagtrajecten.
 • Je ontwikkelt strategische en tactische kaders en instrumenten voor de relevante ontwikkelvraagstukken binnen de organisatie.
 • Je ontwikkelt en implementeert organisatie brede HR-projecten (aanpak arbeidsverzuim, het generieke functiehuis, werving specifieke functies, arbeidsmarktbeleid, deskundigheidsbevordering in samenhang met duurzame inzetbaarheid).
 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor het structureren en borgen van deze trajecten.
 • Je ontwikkelt beleid op het gebied van de veranderende werkwijzen binnen de organisatie en past werkprocessen hier op aan.
 • Je begeleidt de afdeling HR in de ontwikkeling naar het gewenste kwaliteitsniveau.

Het Profiel

Je bent een HR manager die sterk is in verbinden, zowel tussen de afdeling HR en het management als binnen de afdeling zelf. Je gaat gemakkelijk het gesprek aan: een stevige persoonlijkheid met relativeringsvermogen. Je schakelt soepel op alle niveaus en je weet je goed staande te houden in een weerbarstige context.
Je kunt werken onder druk en beschikt over een ruime mate van organisatiesensitiviteit. Je bent initiatiefrijk en een gestructureerde denker. Je bent een conceptueel sterke, analytische HR-professional die een heldere visie heeft op het vak in relatie tot waar de organisatie zich bevindt.
Je overziet de hoofdlijnen, je onderneemt actie en vindt het uitdagend om ook hands-on aan de slag te zijn. Je adviseert professioneel en bent klantgericht. Je kunt goed schakelen tussen strategische, tactische en operationele vraagstukken.
Je maakt gebruik van de kennis en kunde van de HR-professionals binnen de afdeling. Je neemt niet over maar coacht medewerkers in hun ontwikkeling. Je hebt specifieke kennis van vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, het opleiden en het ontwikkelen van mensen in organisaties.

Verder herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • een verbinder met gevoel voor humor;
 • klantvriendelijk en flexibel;
 • analytisch sterk en communicatief vaardig;
 • proactief, slagvaardig, ondernemend, positief kritisch;
 • daadkracht, doorzettingsvermogen en assertiviteit.

Kerncompetenties en functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde, relevante opleiding op minimaal HBO niveau, bijvoorbeeld Personeel en Arbeid of HRM, veranderkunde, organisatiepsychologie of andere opleiding.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en implementeren van HR-projecten en - beleid.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je beschikt over realisatiekracht en probleemoplossend vermogen.
 • Je hebt zakelijke denkkracht en bent creatief.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met veranderkundige processen.

We zoeken een ambitieuze kandidaat die geen ervaring in de zorg hoeft te hebben, maar wel op overtuigende wijze kan motiveren waarom deze baan bij Arduin bij hem of haar past.

Aanbod en procedure

De functie is gewaardeerd in FWG 65, cao Gehandicaptensector (max. € 5.162,= bruto per maand op basis van 36 uur). In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. Waarom je belangstelling hebt zien we graag (bij voorkeur in Word formaat) via onze website. Reacties zijn welkom t/m 23 januari 2018. De intakegesprekken vinden plaats bij Arduin in Middelburg of op ons bureau in Rijswijk in de week van 29 januari. De gesprekken bij Arduin vinden plaats in de week van 5 en 12 februari. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


Deel deze pagina in uw netwerk