nicoline

Verbindende Manager Ondersteunende Diensten/Bedrijfsvoering (32-36 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van huiselijk geweld en staat voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties.  Blijf Groep zet methodieken in die bewezen ondersteunend zijn door evaluaties en onderzoek. Bekend is o.a. de Oranje Huis aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland,  Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep, met een omzet van 20 miljoen euro in 2016. Blijf Groep is een stichting die voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en daarnaast door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.

Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden: moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Medewerkers dragen deze waarden uit en werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen. Ze gaan uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden en betrekken een ieder die nodig is. De hulp van Blijf Groep is intensief waar nodig, licht waar mogelijk.

In 2015 is gestart met een organisatieverandering om te werken met zelforganiserende teams. Op dit moment werkt Blijf Groep aan een uitbreiding met een locatie voor een derde Oranje Huis in Flevoland. Daarnaast is Blijf Groep onderdeel van een strategisch samenwerkingsverband met collega’s in de 4 grote steden en is zij gestart met het implementeren van het strategisch plan 2017-2018 waarin de organisatie werkt aan duurzame veiligheid bij cliënten, inzet van de Blijf Groep experts zichtbaar en effectief zijn voor de buitenwereld en samen met cliënten het huiselijk geweld wordt gestopt. . Het motto is: met lef naast je klant.

De huidige manager ondersteunende diensten verlaat op 1 juni de organisatie. Wij zoeken een manager die de organisatieverandering die is ingezet kan borgen in de ondersteunende diensten.

De Functie

In de functie van Manager Ondersteunende diensten komen alle aandachtsgebieden samen die de organisatie ondersteunen. De manager is eindverantwoordelijk voor de onderdelen: financiën, planning & control, facilitair, ICT, personeelszaken, kwaliteit & veiligheid, communicatie en accountmanagement. De functie bevat een zeer breed werkveld met extra aandacht voor de ontwikkeling van strategisch ICT beleid en strategische bedrijfsvoering.  Deze onderdelen zijn verdeeld over een kenniscentrum, een serviceorganisatie en een beheersorganisatie. Je transformeert deze ondersteunende diensten naar een afdeling die de zelforganisatie maximaal ondersteunt.

Je hebt als manager ondersteunende diensten verschillende rollen:

 • Als Manager Ondersteunende diensten bewaak je allereerst de kwaliteit van de bedrijfsvoering processen in de breedste zin van het woord. Je draagt zorg voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering (vermindering/laag houden van het overhead percentage).
 • Je levert een bijdrage aan belangrijke strategische veranderingen binnen Blijf groep. Je werkt aan de realisatie van de ingezette organisatie veranderingen en creëert draagvlak in de organisatie, zodat  de implementatie van veranderingen door betrokken medewerkers gedragen wordt.
 • Je ondersteunt bij de verbetering van de verschillende digitale processen. Je hebt kennis van en plezier in het goed op orde hebben van het managementinformatiesysteem en bewaakt de kwaliteit van de applicatiesystemen die nodig zijn om dit goed vorm te geven. Als spin in het web verbind je alle processen en zorg je voor een optimale samenwerking tussen de verschillende diensten. Met als resultaat dat de medewerkers en managers van het primaire proces van Blijf Groep beschikken over informatie, systemen en hulpmiddelen die perfect aansluiten op hun vraag.
 • Je draagt zorg voor de ondersteunende diensten zodat zij effectief hun werk kunnen doen om de managers te informeren en adviseren.

Je geeft direct leiding aan de service organisatie, de beheerorganisatie en het kenniscentrum. Hierin is het creëren van de gezamenlijke meerwaarde en het leveren van dienstverlening naar de teams en het management van belang. Daarin is het verder digitaliseren van een aantal administratieve processen een aandachtspunt. Je geeft direct leiding aan ca. 20 medewerkers, je stelt randvoorwaarden en prioriteiten voor het team om het beleid per discipline en in onderlinge samenhang organisatie breed te implementeren en te borgen.

De Manager Ondersteunende diensten is lid van het MT en ontvangt leiding van de directeur-bestuurder. Je houdt nauw contact met de integraal verantwoordelijke managers, adviseert en faciliteert hen en de directeur-bestuurder. Je bent hierin gespreks- en sparringpartner. Je realiseert een gezonde bedrijfsvoering, een servicegerichte ondersteuning en gezamenlijk met het managementteam en de directeur-bestuurder draag je bij aan de strategische kaders van de organisatie.

 

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, aangevuld met een bedrijfskundige, management en/of financiële opleiding. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring in een organisatie in verandering en bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen.

In deze nieuwe veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis hebt van en ruime ervaring hebt met:

 • Kennis van processen rondom de bedrijfsvoering
 • Budgetterings- begrotings-ICT en informatie technieken
 • Procesbegeleiding en organisatie-brede (innovatie)projecten
 • Verbinden en ontwikkelen van een team

Verder herken je je in de volgende competenties:

 • Financieel sterk
 • Managementkwaliteiten met een coachende stijl van leidinggeven
 • Initiatiefrijk
 • Strategisch en analytisch
 • Gevoel voor processen in de organisatie
 • Gericht op samenwerking en besluitvaardig
 • Integer en gevoel voor humor

Het profiel
Je bent een daadkrachtige en inspirerende manager met een bedrijfskundige achtergrond. De schaalgrootte van Blijf Groep vind je aantrekkelijk. Je bent zowel pragmatisch als strategisch, hands-on en op alle terreinen aanspreekbaar. Je bent een dienstverlener in hart en nieren. Je haalt de vraag op bij jouw klanten in de organisatie en weet de zelforganiserende teams optimaal te faciliteren. Geen vraag is je vreemd. Je hebt ervaring met ondersteuningsgerichte bedrijfsvoering en toont hierin lef en creativiteit. Je houdt hierbij je vak verantwoordelijkheid in acht en bent een sterke onderhandelaar. Je denkt vanuit mogelijkheden en kansen en staat in nauwe verbinding met collega’s en klanten. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen van de ondersteunende diensten en de rest van de organisatie. Je bent besluitvaardig, authentiek en hebt overtuigingskracht. Je stimuleert het zelfoplossend vermogen in je teams en helpt hen en andere collega’s om hun professionele vaardigheden naar een hoger plan te brengen. Je geeft op aansprekende wijze leiding die past bij onze mensen en een organisatie in ontwikkeling. Daarbij sta je voor je mensen, en ben je toegankelijk en bereikbaar.

Je bent in staat om de financiële kansen en/of consequenties te beoordelen en om te zetten in adviezen. Je bent een stevige persoonlijkheid en beschikt over een ruime mate van organisatiesensitiviteit. Je hebt gevoel voor verhoudingen en weet het zakelijke te combineren met behoud van de relatie.

Je bent conceptueel sterk, een goede schrijver en gericht op kwaliteit. Je bent in staat om een organisatie in beweging duidelijkheid en stabiliteit te geven.

Aanbod en procedure

Het salaris van deze functie zit in schaal 12 en is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 5247,-- bruto per maand conform de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 1 maart 2017. De selectie gesprekken bij Bosman & Vos starten vanaf 2 maart 2017. De eerste gesprekken bij Blijf groep zijn op 23 maart op het hoofdkantoor van Blijf Groep in Amsterdam. Een (case) assessment  maakt mogelijk deel uit van de procedure. Voor vragen en voor het opvragen van een uitgebreide functiebeschrijving kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk