nicoline

Verbindende Manager Primair Proces (32-36 uur) Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van huiselijk geweld en staat voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Blijf Groep zet methodieken in die bewezen ondersteunend zijn door evaluaties en onderzoek. Bekend is o.a. de Oranje Huis aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep, met een omzet van € 20 miljoen in 2016. Blijf Groep is een stichting die voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en daarnaast door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.

Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden: moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Medewerkers dragen deze waarden uit en werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen. Blijf Groep gaat uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden en betrekken een ieder die nodig is. De hulp van Blijf Groep is intensief waar nodig, licht waar mogelijk.

In 2015 is gestart met een organisatieverandering en wordt gewerkt met zelforganiserende teams. Op dit moment werkt Blijf Groep aan een uitbreiding met een locatie voor een derde Oranje Huis in Flevoland. Daarnaast is Blijf Groep onderdeel van een strategisch samenwerkingsverband met collega’s in de 4 grote steden. Blijf groep is gestart met het implementeren van het strategisch plan 2017-2018 waarin de organisatie werkt aan duurzame veiligheid bij cliënten, inzet van de Blijf Groep experts zichtbaar en effectief zijn voor de buitenwereld en samen met cliënten het huiselijk geweld wordt gestopt. Het motto is: ‘met lef naast je klant’.

De manager primair proces verlaat op 1 maart de organisatie. De functie wordt op dit moment interim vervuld. Blijf Groep zoekt een manager die de organisatieverandering, die is ingezet, verder kan borgen in de regio Noord Holland en Flevoland.

De Functie

De manager primair proces is verantwoordelijk voor de continuïteit van het primair proces. Je geeft direct leiding aan vier teams. Met ongeveer 31 FTE, en een omzet van € 5,7 miljoen. De teams worden door teamcoaches en inhoudelijk deskundigen ondersteund in het uitvoeren van het werk en het behalen van de resultaten.

De manager primair proces is lid van het MT en ontvangt leiding van de directeur-bestuurder. Onderdeel van het MT zijn ook de manager ondersteunende diensten, de manager Veilig Thuis en de tweede manager primair proces. Je trekt samen op met de andere manager primair proces en geeft invulling aan de functie in de organisatie. De managers primair proces vervangen elkaar waar nodig.

Je stuurt het team aan op vastgestelde kaders en resultaten en je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van de teams. Deze resultaten bestaan uit enerzijds het verlenen van ondersteuning aan de cliënten van Blijf Groep  en anderzijds het in de gaten houden van de financiële kaders. De manager faciliteert teams in het bewaren van het evenwicht tussen de eisen van de financiers en de beschikbaarheid van deskundigheid die daar tegenover staat,

Als manager primair proces ben je iemand die in verbinding staat met het primair proces en daarin oog houdt voor de verantwoordelijkheden van teams en overige ondersteuners. Je bent in staat om als strategisch sparringpartner te fungeren binnen het MT. Daarin werk je nauw samen met de adviseurs uit het kenniscentrum, Je bent hierin een verbinder die de samenwerking met en tussen de zelforganiserende teams stimuleert op afstand en tevens externe relaties met samenwerkingspartners aan gaat en onderhoudt. Je bent marktgericht, innovatief, ondernemend en in staat om draagvlak te creëren voor de implementatie van veranderingen. De manager primair proces vertegenwoordigt Blijf Groep op tactisch, beleids- en strategisch niveau richting financiers en ketenpartners, zoals Veilig Thuis organisaties, jeugdzorg organisaties, etc. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de contractafspraken met financiers en ketenpartners en in staat om gunstige prijs- en productie afspraken te maken. Hierin word je ondersteund door een adviseur accountmanagement, Je bent in staat om synergie- en samenwerkingsvoordelen te creëren met ketenpartners en behaalde resultaten te verantwoorden.

Als manager primair proces sta je voor enkele specifieke uitdagingen:

  • Je geeft sturing aan de strategische verandering binnen Blijf Groep en je vertaalt het beleid naar tactisch en operationeel beleid op een manier waarop zelforganiserende teams er zelf mee aan de slag kunnen. Je maakt plannen voor innovatie en ontwikkeling samen met de ondersteuners van de teams.
  • Je hebt een sturende rol in de veranderingen die betrekking hebben op het efficiënt organiseren van het werk en het verder ontwikkelen van zelforganisatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor de cliënt gebonden inkomsten en bestedingen van de beschikbarre gelden van Blijf Groep.
  • Je bent verantwoordelijk voor een uitgestrekt gebied van Flevoland tot Haarlem. In Haarlem (IJmond) ligt er een extra opdracht bij de ombouw naar satelliet locaties. In Almere zal de opening van een nieuw Oranje Huis in Almere in september 2017 een hoogtepunt zijn.

Het profiel
Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau. Je hebt minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring en je hebt kennis van management technieken en hulpverleningsprocessen. Je bent in het bezit van sterke management kwaliteiten zodat het evenwicht wordt bewaard tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Je bent een prettige, stabiele en toegankelijke persoonlijkheid die met energie anderen weet te inspireren en motiveren. Je verbindt de interne met de externe organisatie en je bent één van de belangrijke gezichten van Blijf Groep. Iemand die zich niet snel uit het veld laat slaan door tegenwind en een lange adem heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Je bent koersvast, verbindend, geduldig, hebt veel energie, kan veel werk verzetten, proactief en vindingrijk. Als manager primair proces werk je planmatig en gestructureerd en ben je in staat om op basis van een helikopterview en de onderlinge samenhang de juiste prioriteiten te stellen. Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelf oplossend vermogen in je teams, je blijft zelf op afstand en bent duidelijk in je opdrachtgeverschap. Je staat voor je mensen, bent toegankelijk en bereikbaar, open en transparant. Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen medewerkers en ketenpartners.

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, aangevuld met een bedrijfskundige, management opleiding. Bij voorkeur heb je kennis van het hulpverleningsprocessen. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring in een organisatie in verandering en bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, maken van beslissingen, begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen. Hierbij toon je lef en passie, ben je integer en sensitief.

In deze management rol verwachten we dat je de volgende competenties bezit:

- innovatiekracht
- conceptueel denkvermogen en implementatie kracht
- netwerker en relatie opbouwer met externe focus
- in staat om op maatschappelijke effecten en rendement te sturen
- sterk gevoel voor prioriteiten stellen en focus aanbrengen
- je bent in staat om de inhoud van het werk snel eigen te maken
- analytisch
- uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Aanbod en procedure

Het salaris van deze functie zit in schaal 12 en is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 5.247,= bruto per maand conform de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 15 maart 2017. De selectie gesprekken bij Bosman en Vos starten vanaf 20 maart 2017. De eerste gesprekken bij Blijf groep zijn op 28 maart op het hoofdkantoor van Blijf Groep in Amsterdam. Een (case) assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Voor vragen en voor het opvragen van een uitgebreide functiebeschrijving kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk