nicoline

Verbindende Manager Primair Proces-Veilig Thuis Flevoland (32-36 uur) Almere

Organisatie

Blijf Groep is expert op het gebied van huiselijk geweld en staat voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Blijf Groep biedt, coördineert en organiseert directe hulp op maat, thuis en in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Blijf Groep zet methodieken in die bewezen ondersteunend zijn door evaluaties en onderzoek. Bekend is o.a. de Oranje Huis aanpak. Het werkgebied ligt in Amsterdam, Noord Holland, Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Er werken ruim 300 medewerkers bij Blijf Groep, met een omzet van € 20 miljoen in 2016. Blijf Groep is een stichting die voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door subsidies van gemeenten en daarnaast door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren.
Binnen Blijf Groep werkt men vanuit 4 duidelijk geformuleerde waarden: moedig, respectvol, flexibel en rendabel. Daarnaast is Blijf Groep onderdeel van een strategisch samenwerkingsverband met collega’s in de 4 grote steden. Blijf Groep is gestart met het implementeren van het strategisch plan 2017-2018 waarin de organisatie werkt aan duurzame veiligheid bij cliënten, de inzet van de Blijf Groep experts zichtbaar en effectief zijn voor de buitenwereld en samen met cliënten het huiselijk geweld wordt gestopt. Het motto is: ‘met lef naast je klant’.
In 2015 heeft Blijf Groep voor de regio Flevoland, Veilig Thuis Flevoland onder zijn verantwoordelijkheid genomen. Veilig Thuis is het advies– en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en voert de volgende taken uit:

 • Meldfunctie: fungeren als meldpunt voor gevallen/vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Adviesfunctie: verlenen van informatie, advies en consult aan de melder/vrager;
 • Onderzoekfunctie: onderzoek doen naar aanleiding van een melding;
 • Samenhang en samenwerking met andere organisaties: indien nodig inschakelen van politie, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling en/of andere passende hulpverlening.

De huidige manager Veilig Thuis Flevoland verlaat op 1 oktober de organisatie. In het management is de portefeuilleverdeling herzien. De nieuwe manager heeft de hulpverlening van Blijf Groep in Flevoland en Gooi  & Vechtstreek én Veilig Thuis Flevoland in het pakket.  Voor de komende jaren worden de wettelijke taken van Veilig Thuis uitgebreid. Voorzien is ook een verdere ontwikkeling van de nieuwe vestiging van het Oranje Huis.
Blijf Groep zoekt een manager die de ontwikkeling van beide onderscheiden onderdelen in samenhang zal versterken en borgen.

De Functie

De manager primair proces-Veilig Thuis Flevoland is verantwoordelijk voor de continuïteit van het primair proces. Je geeft direct leiding aan 2 teams in het Oranje Huis in Almere Poort  en de teams en staf van Veilig Thuis in Lelystad. Veilig Thuis verhuist begin 2018 voor het merendeel van de activiteiten naar Almere. De personele omvang is ongeveer 65 FTE, en een omzet van meer dan € 6.0 miljoen. De manager primair proces-Veilig Thuis Flevoland is lid van het MT en ontvangt leiding van de directeur-bestuurder. Onderdeel van het MT zijn ook de manager ondersteunende diensten, en de twee andere managers primair proces. De managers primair proces vervangen elkaar waar nodig. In je rol als manager Veilig Thuis ben je lid van het landelijk managers overleg Veilig Thuis.

Je stuurt de teams aan op vastgestelde kaders en resultaten en je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van de teams. Deze resultaten bestaan uit het verlenen van ondersteuning aan de cliënten van Blijf Groep, het voldoen aan de taken van Veilig Thuis en de (financiële) kaders. De manager faciliteert teams in het bewaren van het evenwicht tussen de eisen van de financiers en de beschikbaarheid van deskundigheid die daar tegenover staat.
Als manager primair proces-Veilig Thuis Flevoland ben je iemand die in verbinding staat met het primair proces en daarin oog houdt voor de verantwoordelijkheden van teams en overige ondersteuners. Je bent in staat om als strategisch sparringpartner te fungeren binnen het MT. Daarin werk je nauw samen met de adviseurs uit het kenniscentrum. Je bent hierin een verbinder die de samenwerking met en tussen de zelforganiserende teams stimuleert op afstand en tevens externe relaties met samenwerkingspartners aan gaat en onderhoudt. Je bent marktgericht, innovatief, ondernemend en in staat om draagvlak te creëren voor de implementatie van veranderingen.
De manager primair proces-Veilig Thuis vertegenwoordigt Blijf Groep op tactisch, beleids- en strategisch niveau richting financiers en ketenpartners. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de contractafspraken met financiers en ketenpartners en in staat om gunstige prijs- en productie afspraken te maken. Hierin word je ondersteund door een adviseur accountmanagement. Je bent in staat om synergie- en samenwerkingsvoordelen te creëren met ketenpartners en behaalde resultaten te verantwoorden.
De MT leden vervullen om beurten een – telefonische – achterwachtrol.

Als manager primair proces-Veilig Thuis Flevoland sta je voor enkele specifieke uitdagingen:

 • Je geeft sturing aan de doorontwikkeling van het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek.
 • Binnen Veilig Thuis zet je de organisatie verandering in naar zelforganisatie en verstevigt de inbedding in de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van het meer-jaren uitvoeringsprogramma 2017-2020 voor Veilig Thuis.

Het Profiel

Je bent in het bezit van sterke management kwaliteiten zodat het evenwicht wordt bewaard tussen kwaliteit van dienstverlening, de kracht van de professional en de beschikbare middelen. Je bent een prettige, stabiele en toegankelijke persoonlijkheid die met energie anderen weet te inspireren en motiveren. Je verbindt de interne met de externe organisatie en je bent één van de belangrijke gezichten van Blijf Groep. Iemand die zich niet snel uit het veld laat slaan door tegenwind en een lange adem heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Je bent koersvast, verbindend, geduldig, hebt veel energie, kan veel werk verzetten, proactief en vindingrijk. Als manager primair proces-Veilig Thuis Flevoland werk je planmatig en gestructureerd en ben je in staat om op basis van een helikopterview en de onderlinge samenhang de juiste prioriteiten te stellen. Zelfsturing zit in je genen en je stimuleert het zelf oplossend vermogen in je teams, je blijft zelf op afstand en bent duidelijk in je opdrachtgeverschap. Je staat voor je mensen, bent toegankelijk en bereikbaar, open en transparant. Je faciliteert en stimuleert de samenwerking en verbinding tussen medewerkers en ketenpartners.

Functie-eisen en kerncompetenties

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, aangevuld met een bedrijfskundige, management opleiding. Bij voorkeur heb je kennis van hulpverleningsprocessen. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring in een organisatie in verandering en bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren, feedback geven, maken van beslissingen, begeleiden van veranderprocessen en het overbruggen van tegenstellingen. Hierbij toon je lef en passie, ben je integer en sensitief.

In deze management rol verwachten we dat je de volgende competenties bezit:

 • innovatiekracht
 • conceptueel denkvermogen en implementatie kracht
 • netwerker en relatie opbouwer met externe focus
 • in staat om op maatschappelijke effecten en rendement te sturen
 • sterk gevoel voor prioriteiten stellen en focus aanbrengen
 • je bent in staat om de inhoud van het werk snel eigen te maken
 • analytisch
 • verbinder
 • uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Aanbod en procedure

Het salaris van deze functie zit in schaal 12 en is afhankelijk van ervaring en bedraagt op basis van 36 uur per week, maximaal € 5.334,= bruto per maand conform de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 15 september  2017. De selectie gesprekken bij Bosman en Vos starten vanaf half september 2017. De eerste gesprekken bij Blijf groep starten op 3 oktober op het Bedrijfsbureau van Blijf Groep in Amsterdam. Een (case) assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Voor vragen kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos via nfranken@bosmanvos.nl. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk