francine

Verkoopmanager Zorg

Organisatie

Evean is in heel Noord-Holland actief en biedt haar klanten een compleet en samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten. Er werken 5000 medewerkers bij Evean en een omzet van 220 miljoen euro. Tot nu toe was het werkgebied opgedeeld in drie regio's met elk hun eigen ondersteunende diensten. Afgelopen jaar is die structuur gewijzigd, waardoor Noord-Holland als één geheel beschouwd wordt. De ondersteunende diensten, zoals communicatie, marketing, innovatie en verkoop zijn gecentraliseerd in Purmerend en staan onder leiding van de commercieel manager. Met als doel dat deze disciplines een scherp beeld hebben van wat er zich organisatiebreed in de praktijk afspeelt en wat wijzigingen bij gemeentes, zorgverzekeraars of overheid voor consequenties hebben voor de organisatie. Tevens is het doel dat de organisatie met één gezicht naar buiten treedt ten aanzien van de externe opdrachtgevers.
Om de beste dienstverlening aan haar klant in het primaire proces te leveren moet er tussen de ondersteunende diensten een goede synergie bestaan. De complexiteit van de uitdagingen in de markt met de verschillende financieringsstromen, de administratieve processen rondom de cliënt en het primair proces, vraagt meer aandacht. Evean is daarom voor de afdeling Marketing, Verkoop en Innovatie per direct op zoek naar:               

                                                                  een Verkoopmanager zorg
 
die de vertaalslag kan maken van de markt, naar de verkooporganisatie en de cliënt. Als verkoopmanager ben je de drijfveer achter het bewerkstelligen van inhoudelijk en zakelijk goed onderbouwde afspraken en relaties met afnemers zoals daar zijn zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. De afdeling verkoop bestaat uit een team van 5 relatiebeheerders en de verkoopmanager.
De verkoopmanager stuurt deze vijf relatiebeheerders aan, die ieder per financieringsstroom (Wmo, WLZ en ZVW) in de gaten houden wat de gevolgen zijn van de huidige en toekomstige (wets-)wijzigingen. De verkoopmanager vertaalt deze signalen van de relatiebeheerders naar nieuwe mogelijkheden voor diensten of afspraken met gemeentes, zorgverzekeraar en zorgkantoren. Hij is alert op nieuwe wet- en regelgeving en aanbestedingen, zodat alle kansen benut worden. Samen met de afdelingen Marketing en Innovatie wordt de afdeling Verkoop aangestuurd door de commercieel manager.
 

De Functie

De verkoopmanager heeft samen met de afdelingen Marketing en Innovatie tot taak het vergroten van het marktaandeel en het verstevigen van de concurrentiepositie. Om dat te realiseren doet de verkoopmanager (zelfstandig) marktonderzoek, signaleert externe ontwikkelingen (WMO, ZVW, WLZ) met bijbehorende commerciële consequenties, onderhoudt contact met externe stakeholders als zorgverzekeraars en gemeenten en komt met aanbevelingen om de externe positionering en het imago te verstevigen. Hij monitort de vele verschillende soorten contracten en bewaakt het proces voldoende om een positief financieel resultaat te realiseren. De manager is verantwoordelijk voor het, binnen de organisatie op elkaar afstemmen en verder professionaliseren van de commerciële activiteiten, zoals bijvoorbeeld relatiebeheer. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de commercieel manager hoe interne processen en organisatiecultuur de externe profilering kunnen ondersteunen. De verkoopmanager is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding van commerciële onderhandelingstrajecten met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Hij verzorgt de afstemming tussen alle afdelingen die bij offerte-/onderhandelingstrajecten zijn betrokken. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het marketingbeleid werkt de verkoopmanager nauw samen met zijn collega's van marketing. De verkoopmanager krijgt de ruimte om deze nieuwe functie verder vorm te geven: bouwen aan de afdeling en aan de omslag om te denken in verkoop.

HET PROFIEL

Je bent een verkoopmanager. Durf en lef zijn je niet vreemd en tegelijk houd je rekening met het karakter van een zorgorganisatie. Je bent op de hoogte van (markt)ontwikkelingen binnen de zorg en hebt een eigen visie hierop, die je weet over te brengen op je collega's. Je bent een sparringpartner voor de commercieel manager en de collega's binnen je team. Je bent analytisch en sterk in het signaleren van (financiële) knelpunten, kansen en mogelijkheden. Je weet je verkoopafspraken haalbaar te maken voor het primaire proces en te beleggen in de processen van de organisatie. Je bent in staat overzicht te houden, ondanks de gefragmenteerde markt met de vele verschillende contracten en producten. Je hebt ruime adviesvaardigheden zodat je collega's kan doordringen van de juiste strategische en tactische keuzes. Je bouwt goede relaties op binnen en buiten de organisatie en onderhoudt deze. Je bent politiek en organisatie sensitief. Je bent in staat de nieuwe verhoudingen en werkprocessen ten opzichte van opdrachtgevers in te bedden in een bestaande organisatie.
 

Het Profiel

Je beschikt over een relevante opleiding op universitair niveau. Je hebt 5 jaar ervaring als salesmanager of vergelijkbaar in een commerciële omgeving en hebt affiniteit met de zorg. Je beschikt over commercieel en cijfermatig inzicht. Je kunt zowel strategisch denken en adviseren als pragmatisch handelen. Je ziet kansen en hebt durf en lef om deze ook aan te pakken. Je sociale vaardigheden stellen je in staat een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met interne en externe gesprekspartners, zoals afdeling controle, kwaliteit, afdeling inkoop bij de zorgverzekeraar en de beleidsambtenaar bij de gemeente.
Je bent vaardig in het verbinden, initiëren, motiveren, helder formuleren en communiceren en bent sterk in het overbruggen van tegenstellingen. Je bent toegankelijk en bereikbaar. Je kunt vaste trajecten opschudden en vernieuwen. Je hebt een visie en kunt deze uitdragen en overbrengen. Het ligt in je aard om een verkoopteam op een natuurlijke manier te ondersteunen bij het ontwikkelen van verkoopbeleid.
Je hebt ervaring met;
 • sales processen;
 • analyseren van gegevens en rekenkundig onderbouwen ervan;
 • het inkoopproces bij zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeenten;
 • aanbestedingstrajecten;
 • wet en regelgeving in het medisch (en sociale) domein;
 • zorgadministraties en die processen begrijpen;
 • contracteren en inkoop en verkoop;
 • ict systemen: optimaal benutten van MIS/CRM

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring op basis van 36 uur per week en conform de CAO VVT FWG 65 (max € 5.013,28). Je krijgt een contract voor de duur van 1 jaar met aansluitend eventueel de mogelijkheid tot verlenging. Daarnaast gelden de volgende emolumenten:
 • Eindejaarsuitkering 5,7%
 • Reiskostenvergoeding
 • Pensioenregeling bij Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Korting bij diverse zorgverzekeraars en collectiviteitkortingen op verzekeringen
 

 

Deel deze pagina in uw netwerk