francine

Visionaire Manager Expertisecentrum JGZ 32 uur (Zoetermeer)

Organisatie

Stichting Jeugd Gezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW) voert de preventieve jeugdgezondheidszorg uit voor alle kinderen van -9 maanden tot 23 jaar in acht gemeentes: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Daarnaast vinden werkzaamheden voor gezondheidsonderzoeken op scholen plaats. Alles met als doel om, door samenwerking in de keten van jeugdzorg, kinderen blij en vanuit hun eigen kracht veilig en gezond te  laten opgroeien. JGZ ZHW telt 260 medewerkers, verdeeld over 32 locaties in Centra voor Jeugd & Gezin en gezondheidscentra.
De organisatie bestaat in haar huidige samenstelling ruim twee en een half jaar. Het is daarmee een jonge organisatie, ontstaan na een samengaan van de JGZ-afdelingen van vier (thuis)zorgorganisaties en de GGD. De sector jeugdgezondheidszorg is in beweging door de grote rol die de gemeentes hebben in het bewaken en regisseren van de zorg voor de jeugd.
JGZ ZHW heeft een Expertise Centrum (EC) dat innovaties signaleert en/of initieert op basis van landelijke en lokale signalen en ontwikkelingen. Mede in het kader van de verdere ontwikkeling van de organisatie zijn de kerntaken van het EC geformuleerd op drie gebieden: innovatie & ontwikkeling (onder meer trendanalyses), kwaliteit & werkprocessen en professionalisering. In de afgelopen maanden heeft een interim manager de eerste aanzet gegeven. We zoeken nu een manager voor een vast dienstverband die de afdeling verder vormgeeft.

De Functie

In deze rol ben je verantwoordelijk voor:
  • het signaleren en vertalen van de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg naar interessante en haalbare projecten en productvernieuwing voor de organisatie;
  • de integrale aansturing van je team met  5 fte aan hoogopgeleide professionals (stafartsen, beleids- en stafmedewerkers en stafverpleegkundige) en een projectbudget van € 2,5 ton;
  • het coördineren van de projectgroepen en ontwikkelen, schrijven en implementeren van het (nieuwe) beleid.
Signalen (landelijke, regionale en vanuit het primair proces) vertaal je naar kansen voor de organisatie. Je ontwikkelt inhoudelijke nieuwe diensten en producten. Je bewaakt de kwaliteit binnen de organisatie en verzorgt de begeleiding bij interne en externe auditing. Je creëert, stimuleert en organiseert een optimale samenwerking en professionele regie tussen het EC en de teams van het primair proces.
Je vertegenwoordigt de organisatie, zoekt samenwerking met andere partners in de jeugdketen en neemt deel aan overlegvormen binnen het landelijk netwerk.
Je zorgt dat je team net zo enthousiast wordt als jij waar het gaat om ondernemerschap, proactief denken en handelen, dienstverlening en resultaatgerichtheid. Je faciliteert hen door heldere werkprocessen in te richten en duidelijkheid te geven over verwachtingen en bevoegdheden. Je stuurt interne en externe project- en werkgroepen aan en signaleert relevante ontwikkelingen.
Je bewaakt de voortgang, samenhang en budgettering van projecten waar variabele financiering voor beschikbaar is dankzij extra projectgelden.
Het MT en de bestuurder vormen op dit moment de stuurgroep van waaruit de inhoudelijke en financiële toetsing plaatsvindt. Je bent lid van het Managementteam en rapporteert aan de bestuurder en de stuurgroep.

Het Profiel

  • Je hebt een afgeronde academische opleiding gericht op innovatie, beleid of management
  • Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie met integrale verantwoordelijkheid aan hoog opgeleide professionals. Ervaring opgebouwd bij zorginstellingen in de extramurale zorg in een soortgelijke functie is een pré.
  • Je hebt eerder een beleidsafdeling aangestuurd en je beschikt over aantoonbare ervaring met projectmanagement en kunt situationeel en inspirerend leiding geven.
  • Je bent ondernemend, innovatief, proactief, resultaatgericht en toekomstgericht ingesteld.
  • In je rol als inhoudelijk ontwikkelaar en accounthouder ben je zowel intern als extern klantgericht, sterk in samenwerken en beschik je over overtuigingskracht, goede gesprekstechnieken en onderhandelvaardigheid.
  • Je hebt visie en je zoekt en ziet de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat je gedreven en energiek bent en tegelijk bewaakt dat de innovaties kwalitatief geïmplementeerd worden. Vanzelfsprekend zorg je voor de interactie met het primair proces.
  • Je gedijt goed in een jonge organisatie in een dynamische sector en waar de toekomst nog niet is uitgekristalliseerd.
Kortom: we zoeken een bevlogen inhoudelijke manager, die ondernemend en projectmatig te werk gaat.

Aanbod en procedure

De functie is gewaardeerd in FWG 65, afhankelijk van opleiding en ervaring max € 4.963,=. Er wordt gestart met een jaarcontract. De gesprekken bij de organisatie vinden plaats vanaf half november 2013. We lezen graag in je motivatie terug waarom deze functie in de Jeugdgezondheidszorg je past.

Deel deze pagina in uw netwerk