ingrid 1504 85 Banner

Voorzitter Raad van Bestuur CJG Rijnmond

Organisatie

De Stichting CJG Rijnmond voert het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uit en biedt opvoedingsondersteuning, in opdracht van de gemeenten in Rotterdam Rijnmond, aan ouders, verzorgers, kinderen en jeugdigen. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgt de stichting, samen met de gemeenten, voor kwalitatief goede publieke zorg voor jeugd. Preventie en zorgcoördinatie behoren tot haar kerntaken en daarom heeft het CJG Rijnmond bijgedragen aan het oprichten, organiseren en faciliteren van lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de aangesloten gemeenten. Hier kan iedereen die een vraag heeft over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen terecht. Ook de uitvoering van vaccinatieprogramma’s behoort tot haar verantwoordelijkheid.

Het CJG Rijnmond bevindt zich in een dynamisch tijdsgewricht. Ze gaat uit van de basisgedachte “Ieder Kind Wint”. Dit komt erop neer dat ze alle kinderen in beeld wil hebben (sluitende aanpak), de hulp zoveel mogelijk organiseert in de omgeving van het kind en het gezin (eigen kracht) en ze goed wil samenwerken met zorgpartners binnen de jeugdketen (duidelijke regie). Daarnaast heeft ze te maken met bezuinigingen bij gemeenten en de decentralisatie van de jeugdzorg van provincies naar de gemeenten. Jeugdhulp wordt in de nabije toekomst steeds meer lokaal en wijkgebonden uitgevoerd. In Rotterdam bijvoorbeeld speelt het CJG een rol bij de diagnose en regievoering; de door de gemeente gecontracteerde aanbieders voeren de zorg uit. Dit betekent dat er een nieuwe relatie ontstaat tussen het CJG en de andere zorgleveranciers. Nog niet in alle gemeenten is de toekomstige rol van het CJG uitgekristalliseerd. Stichting CJG Rijnmond staat dus voor de uitdaging om zich te ontwikkelen tot een organisatie voor preventieve publieke zorg die, met behoud van de lokale kleur binnen de onderscheiden gemeenten, haar rol neemt bij het wijkgericht aanbieden van jeugdhulp.

De organisatie bestaat sinds 1 januari 2010, heeft een omzet van ruim € 40 miljoen (grotendeels gemeentelijke subsidies) en telt circa 750 medewerkers. De Raad van Bestuur (een voorzitter en een lid) is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De opdrachtgevers van het CJG Rijnmond zijn de deelnemende gemeenten en zij hebben zich verenigd in een Raad voor het Publiek Belang. Deze Raad wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de colleges B&W van de genoemde gemeenten. De Raad heeft de bevoegdheid om de bestuursleden en toezichthouders te benoemen en de begroting goed te keuren. De feitelijke zeggenschap is in deze constructie verdeeld over de Raad van Toezicht en de Raad voor het Publiek Belang. Bij het CJG Rijnmond is de vacature van voorzitter van de Raad van Bestuur vacant.

De Functie

Als voorzitter van de Raad van Bestuur heb je de verantwoordelijkheid om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst in bovengenoemde dynamische context. Om dit te realiseren heb je 3 hoofdtaken:
 • leiden en aansturen van de organisatie;
 • doorontwikkelen van de strategische koers en propositie en implementeren van de bijbehorende organisatieveranderingen;
 • zowel in- als extern positioneren en profileren van de organisatie.
Met de komst van de nieuwe bestuursvoorzitter wordt opnieuw bekeken hoe de portefeuilles binnen het bestuur worden verdeeld. De verwachting is dat de bestuursvoorzitter zich vooral richt op de strategisch georiënteerde activiteiten inclusief de daarbij behorende ontwikkel- en uitvoeringsprogramma’s. Ten aanzien van de realisatie van veranderprogramma’s word je bijgestaan door een Directeur Ontwikkeling.
Je collega-bestuurder stuurt met name aan op de lijnaansturing en de bedrijfsvoering, inclusief de financiële portefeuille. De precieze invulling en verdeling zijn bespreekbaar. Indirect ben je, samen met je collega-bestuurder, verantwoordelijk voor het aansturen van alle medewerkers en aanspreekbaar op de uitvoering van het financiële, personele en kwaliteitsbeleid. Je bouwt verder aan het realiseren van een effectieve organisatie. Je slaat de brug tussen het hoofdkantoor en de diverse locaties.

Je ontwikkelt de strategie voor de toekomst en geeft de richting aan. Je geeft richting aan de transitie en transformatie van professionals en je stelt jezelf voor de uitdaging om, zowel in Rotterdam als in de regio, een significante rol te spelen in het wijkgericht aanbieden van jeugdhulp. Je leidt deze grootscheepse verandering en houdt hierbij oog voor het maatschappelijk en het organisatiebelang. Je zorgt voor de verbinding tussen de verschillende opdrachtgevers (de gemeentes) en de diverse leveranciers van relevante zorg. Hierbij ben je goed in staat om de behoefte van de opdrachtgever te snappen en de vraag te vertalen naar een goed zorgaanbod dat aansluit bij het wijkgericht werken. Je focust daarbij op de publieke opdracht die het CJG heeft. Je analyseert wat de omgeving vraagt, hoe dat aansluit bij de visie van het CJG en vertaalt dat in ambitieuze en haalbare mogelijkheden. Door je manier van acteren biedt je de opdrachtgevers en ketenpartners het vertrouwen dat het CJG een relevante rol speelt in de transitie Jeugdzorg.

De samenwerking van de professionals tussen de verschillende organisaties is een relevant thema omdat het CJG de regie voert en de uitvoering bij professionals van andere organisaties ligt.  Je bent het boegbeeld. Je zet het CJG op zo’n manier op de kaart dat de organisatie een graag geziene en betrouwbare partner is voor de diverse relevante partijen. Je neemt, met behoud van de relaties met de opdrachtgevers en zorgleveranciers, een strategische positie in. Je representeert de organisatie in het politieke bestuur en bij de ketenpartners. Je bent de gesprekspartner van en legt verantwoording af aan De Raad van Publiek Belang en aan de Raad van Toezicht. In deze functie krijg je de mogelijkheid een significante bijdrage te leveren aan de grootste transitie waar het maatschappelijk domein zich voor gesteld ziet.

Het Profiel

Voor deze veelzijdige functie zoeken we kandidaten met een afgeronde academische opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke functie bij een zelfstandig opererende organisatie van enige omvang (minimaal 300 medewerkers), bij voorkeur in het maatschappelijk domein.

We zoeken een gedreven generalist die gewend is aan een complexe en dynamische omgeving en die meerdere malen grote organisatieveranderingen heeft begeleid. Je hebt ervaring in een omgeving waar belangentegenstellingen, veranderkansen en weerstanden een grote rol spelen. Het is een vereiste dat je bekend bent met het politiek-bestuurlijke veld. Je hebt strategisch inzicht en een hoog abstractieniveau, bent conceptueel sterk, intelligent en analytisch. Je bent procesmatig sterk onderlegd. Je doorziet de inhoudelijke kwaliteiten van je collega’s en bent in staat om hen op hun talenten in te zetten. Je bent goed in staat om boven de partijen en de materie uit te stijgen.

Door je grote aanpassingsvermogen laveer je soepel tussen de grote stad en de diverse regio’s en gemeenten met hun eigen kleur. Je balanceert op het snijvlak van het maatschappelijk, organisatie en politiek belang. Je combineert natuurlijk overwicht met een groot relativeringsvermogen. In alle dynamiek ben je in staat om de stip op de horizon te blijven zien. Je blijft stevig overeind in deze turbulente en politieke context en hebt een scherp oog voor je omgeving. Je bewaart de rust terwijl je alert genoeg bent om adequaat in te spelen op de actuele ontwikkelingen. Het CJG Rijnmond is een bijzondere organisatie. Een authentieke en non-conformistische bestuursvoorzitter past hier goed. Je hoeft niet uit de regio te komen maar je past wel bij de Rotterdamse mentaliteit en hebt affiniteit met het sociale domein in het kader van hulp- en zorgverlening.

Verder herken je je in onderstaande competenties:
 • Leiderschap
 • Verbindend vermogen
 • Organisatie sensitief en omgevingsbewust
 • Netwerken en boegbeeld zijn
 • Maatschappelijk ondernemer
 • Besluitvaardig
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • Toegankelijk en benaderbaar

Aanbod en procedure

Het all-in bruto jaarsalaris van deze fulltime functie ligt tussen de € 91.185,- en € 130.262,--  De termijn om op deze positie te reageren sluit op 10 december 2013. De intakegesprekken worden gevoerd bij ons bureau Bosman & Vos in Rijswijk door Ingrid Venekamp en  vinden plaats tussen 16 en 23 december 2013. De gesprekken bij de organisatie vinden plaatsen in januari 2014. Bij Ingrid Venekamp kunt u meer informatie opvragen. Wij lezen graag terug waarom u deze functie wilt vervullen.

Deel deze pagina in uw netwerk