ingrid 1504 85 Banner

Voorzitter Raad van Toezicht De Wilg Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting De Wilg ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid in het duurzaam actief meedoen in onze diverse samenleving. Dit doen ze door het creëren van ontmoetingen op basis van gedeelde interesses. De activiteiten van De Wilg vormen een goede basis voor persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Dit alles doen ze met de inzet van vrijwilligers, het voor en door principe en in samenwerking met de sociale partners in de stad. Bij De Wilg zijn 23 medewerkers in dienst en bijna 200 vrijwilligers actief. De Wilg wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht en de omzet is + € 1 miljoen.

Met passende ondersteuning kan iedereen meedoen in de maatschappij. Om uitval te voorkomen is expertise en ervaring noodzakelijk. Om duurzaam mee te kunnen doen is het belangrijk om een breed spectrum aan activeringsmogelijkheden te bieden: meedoen aan activiteiten, meewerken, vrijwilligerswerk binnen De Wilg, (bijzonder) vrijwilligerswerk buiten De Wilg. Zo kan iedereen mee doen aan wat op dat moment, voor die persoon passend is. De interesses en mogelijkheden staan voorop, niet de kwetsbaarheid of beperking. Het werken in de keten, met de sociale partners, versterkt de mogelijkheden voor alle mensen met een beperking. Zo wordt de diverse expertise optimaal benut. De kernwaarden van De Wilg zijn Ontmoeten, delen en genieten, Totaal jezelf, Respect en waardigheid, Denken in mogelijkheden en Kansen benutten. De website geeft een mooi beeld van de organisatie: www.dewilg.nl.

De Wilg maakte deel uit van stichting MEE(r) groep. Per 1 januari 2021 is De Wilg zelfstandig verder gegaan. Momenteel is er een tijdelijke tweehoofdige Raad van Toezicht. Het is de bedoeling dat per 1 juli 2021 een nieuwe raad start. We zoeken daarom nu een voorzitter voor deze nieuwe Raad van Toezicht die daarna twee nieuwe leden zal benoemen. 

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de directeur-bestuurder. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. Zij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en goed kunnen luisteren. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de missie en visie van de organisatie;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de directeur-bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ.

De Wilg is op zoek naar toezichthouders die volgens de uitgangspunten van modern toezicht hun rol willen uitoefenen. Toezichthouders die zich verbonden voelen met de organisatie en open en constructief contact hebben met de directeur-bestuurder, personeelsvergadering en vrijwilligersraad. Samen vormen zij een collegiaal team dat diversiteit belangrijk vindt en een goede afspiegeling van de maatschappij is. Naast de genoemde aandachtsgebieden in de profielen vullen de leden elkaar ook in persoonlijke kwaliteiten en stijl aan. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggespraak en vertegenwoordigen geen (deel)belangen.

Het profiel

We komen graag in contact met kandidaten die weten hoe de politiek/bestuurlijke processen werken in de maatschappelijke sector. We denken bv. aan een directeur of bestuurder van een organisatie in het sociaal domein, de cultuursector of de zorg (met gemeentelijke financiering). Ervaring als toezichthouder is vereist, ervaring als voorzitter is niet noodzakelijk. Van nature stijg je boven de materie uit en het is prettig als je inzicht hebt in samenwerking tussen diverse stakeholders. Het is belangrijk dat je een groot hart hebt voor de doelgroep van de Wilg en past in een hele informele setting. Het is een pré als je binding hebt met de stad Utrecht. Je bent actief in je loopbaan, je bent open en zegt waar het op staat.

Je voldoet aan deze criteria:

 • je hebt aantoonbare toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • je bent regisseur van het proces van toezicht houden, mede in het kader van modern toezichthouden, en zorgt voor een integrale lijn;
 • je beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten, stelt anderen in staat het beste van zichzelf te geven;
 • je bent prettig en toegankelijk in de omgang;
 • je kunt, indien nodig, fungeren als boegbeeld van de raad en kan de belangen van de stichting naar buiten uitdragen;
 • je bent een goed technisch voorzitter, zet humor en plezier in.

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • onderschrijven van de missie, visie en strategie van De Wilg;
 • onderschrijven van de principes van modern toezicht;
 • analytisch werk- en denkniveau;
 • in staat uitdagende vragen te stellen;
 • in staat rolvast en rolbewust een kritische en constructieve dialoog met de directeur-bestuurder te voeren;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • in staat om de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder te vervullen;
 • kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • relevante maatschappelijke netwerken, vooral ten aanzien van de gemeente Utrecht;
 • teamspelers die zich inzetten voor het organisatiebelang;
 • nemen het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • staan met beide benen in de maatschappij. 

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 3.500,= per jaar. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de directeur-directeur-bestuurder. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 13 april 2021. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 19 april. De gesprekken bij De Wilg vinden plaats in de week van 25 april. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom jij op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk