Zorgmanager / AVG S&L Zorg (36 uur) Roosendaal

Sluitingstermijn

Organisatie

S&L Zorg is een professionele en betrokken zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in West Brabant. Ongeveer 650 medewerkers bieden dagelijks aan circa 350 cliënten uitstekende zorg. Werken bij S&L Zorg betekent werken in een dynamische, professionele en relatief kleine zorgorganisatie die de beste zorg wil leveren binnen haar vakgebied. Met medewerkers die plezier beleven aan hun werk en vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen. Het bestuur en het management van S&L zorg heeft een heldere visie: iedere bewoner heeft recht op een goed en prettig leven waarbij de reis van de bewoners gericht is op wonen, leven, participeren en zich zo goed mogelijk voelen. Een leefplan dat met de nodige zorg, liefde en deskundigheid wordt verwezenlijkt.
Een liefdevolle en respectvolle benadering voor de cliënt en zijn/haar omgeving staat centraal waarbij er aandacht is voor de eigen regie van de cliënt. De passie om menslievende zorg te bieden en de ambitie om beste werkgever in de regio te willen zijn, vertaalt zich in alle lagen van de organisatie, het primaire proces levert een grote bijdrage aan het realiseren van deze passie en ambitie. S&L Zorg kent een platte organisatiestructuur bestaande uit 1 bestuurder en 3 MT leden waar de Zorgmanagers deel van uit maken. S&L Zorg is financieel gezond waarbij de omzet ligt rond de € 35,- miljoen.

De Functie

Werken in een prachtige organisatie zonder bureaucratie en korte lijnen

Als zorgmanager ben je integraal verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening van S&L Zorg in de regio. Samen met je collega zorgmanager geef je direct leiding aan circa 30 teamleiders, de coördinator vrijwilligerswerk, de paramedici en de gedragsdeskundigen. Het is mogelijk dat hier een verdeling in komt middels het maken van een “knip”. Als lid van het MT ben je medeverantwoordelijk voor de strategische en tactische ontwikkeling en het totale resultaat van S&L Zorg. In een wereld van een toenemende complexe zorgvraag is het behouden en continu ontwikkelen van medewerkers cruciaal. Het stimuleren van medewerkers en het bovenhalen van talenten om de kernwaarden van S&L Zorg (Vertrouwen, Verbinding en Verantwoordelijkheid) te realiseren is een dagelijkse kerntaak.

Een trotse werksfeer

In deze functie draag je verantwoordelijkheid voor het realiseren van beleids- en jaarplannen. Je werkt aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering waarmee de zorg- en dienstverlening wordt gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. Je zorgt ervoor tijdig de juiste middelen aan te wenden om gestelde doelen te bereiken. Dit doe je door continu samen te werken aan een beter leven van de cliënten en door het bieden van de allerbeste zorg. Je creëert een organisatiecultuur waar medewerkers trots zijn om dag in dag uit te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Denken in kansen en mogelijkheden

De zorgmanager is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van het strategische en tactisch beleid. Je bent onderdeel van het MT en adviseert de Raad van Bestuur. Je informeert het operationeel management over ontwikkelingen binnen het vakgebied, je signaleert en initieert veranderingen op het gebied van dienstverlening, zorg en interne processen. De zorgmanager denkt in mogelijkheden en vertaalt kansen in de markt naar nieuwe vormen van dienstverlening of verbetervoorstellen. In- en extern stem je de samenwerking met andere zorgaanbieders af en vertegenwoordig je de identiteit van de organisatie naar klanten, omgeving, aanverwanten en cliëntenraad.

Uitdrukkelijk bestaat er de mogelijkheid deze managementfunctie te combineren met de functie van Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). AVG’ers worden dan ook van harte uitgenodigd om op deze functie te reageren.

Het Profiel

 • Je hebt als zorgmanager een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt echt iets met deze doelgroep;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met intramurale zorgverlening;
 • Je hebt een visie gericht op de toekomst en bent tegelijkertijd bezig met de operatie;
 • Je hebt recente ervaring met verandermanagement en of veranderprocessen;
 • Je bent pragmatisch vernieuwend en enthousiast ingesteld;
 • Je beweegt je soepel en gemakkelijk op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je kijkt zogezegd “over de grenzen heen” en maakt verbinding met de ander;
 • Je staat stevig in je schoenen, je hebt een helicopterview, lef en je spreekt de ander aan;
 • Jij zet de stip op de horizon om gezamenlijk successen te vieren en veranderingen tot stand te brengen;
 • Je bent 36 uur per week beschikbaar en bereid om op regelmatige basis consignatiediensten te draaien.

 

Je herkent je in deze eigenschappen:

 • Klantgericht
 • Ondernemerschap
 • Resultaatgericht
 • Verbindend vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Energiek

Aanbod en procedure

De functie van Zorgmanager is ingeschaald in FWG 70 (conform de CAO Gehandicaptenzorg) en het salaris bedraagt maximaal € 6.396,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
Ook is er een pensioenvoorziening, een reiskostenregeling en een eindejaarsuitkering van toepassing. Een telefoon en laptop worden verzorgd.
Voor de Zorgmanager/ AVG is de inschaling in FWG 75 (conform CAO Gehandicaptenzorg) het salaris bedraagt dan maximaal  € 7.741,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Reacties zijn welkom tot en met 3 maart 2019. Je CV en motivatie zien we graag (als Word documenten) tegemoet.

De intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd op 6 en 7 maart. De gesprekken bij S&L Zorg worden op vrijdag 15 en op dinsdag 19 maart gevoerd. De procedure wordt begeleid door Ingmar Wielenga van Bosman & Vos.
Een case assessment maakt onderdeel uit van de procedure. In het kader van de vergewisplicht is een integriteitsverklaring, het inwinnen van referenties en het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) een verplicht onderdeel in de procedure.


Deel deze pagina in uw netwerk