francine

Zorgondernemer Revalidatie (36 uur) Delft en omstreken

Organisatie

Pieter van Foreest (PvF) biedt met ruim 3.400 medewerkers en 2.200 vrijwilligers zorg-, woon-, welzijns- en behandeldiensten aan zorgbehoevende ouderen in de regio Delft, Westland en Oostland (gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp). De totale omzet bedraagt bijna 150 miljoen.
In deze regio is PvF nagenoeg de enige zorgaanbieder van verpleeg- en verzorgingshuiszorg, met bijna 2.000 plaatsen (waarvan circa de helft verpleeghuis en de helft verzorgingshuis). De thuiszorg is nog relatief beperkt (omzet ca. 20 miljoen). PvF heeft, in antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen en het overheidsbeleid voor de langdurige zorg, in 2013 besloten om 1000 verzorgingshuisplaatsen af te bouwen in de periode t/m 2018. Op basis van de demografische ontwikkelingen en de behoefte aan zware zorg in de regio, verwacht PvF ca. 500 verzorgingshuisplaatsen om te kunnen zetten naar verpleeghuisplaatsen. Om dit te realiseren worden locaties gesloten, omgebouwd en verbeterd. Hiervoor is een transformatieprogramma opgesteld. De kwaliteit van leven staat voor PvF centraal en ze wil excelleren in het leveren van zorg met een optimale ondersteuning. Ze ontwikkelt en versterkt onder andere de mobiele zorg (bij thuiswonende ouderen) in samenwerking met Pieter's Behandel Praktijk en de tien ontmoetingscentra van PvF. Daarnaast komt er meer aandacht voor de ketenzorg op het gebied van geriatrische revalidatie en het versterken van psychogeriatrie.
Om goed in te spelen op de verschillende vragen van de doelgroepen in de intra- en extramurale zorg is de organisatie ingericht in twee divisies: Wonen, Zorg & Behandeling en Thuis met ieder hun eigen directeur. Behandeling wordt nu integraal geboden binnen beide divisies. Het is duidelijk geworden dat ook voor behandeling een verschillende aanpak voor intra- en extramuraal nodig is. Om de behandeling in de 1e lijnszorg succesvol te laten zijn is gekozen om een zorgondernemer revalidatie aan te stellen, die dit bedrijfsonderdeel ontwikkelt en uitbouwt.
 

De Functie

Als zorgondernemer revalidatie zorg je dat de behandeling de cliënt volgt. Dat betekent dat de behandeling die de cliënt nodig heeft, leidend is voor het ketentraject.
Tot nu toe is de behandeling in vakgroepen georganiseerd. Dit buig je om naar doelgroepgericht werken en daarmee dus multidisciplinair rondom de cliënt. Dit vraagt een andere manier van werken voor de behandelaren en dat moet passen bij hun kwaliteiten. Dit verandertraject begeleid je in samenspraak met de eerst verantwoordelijke specialist ouderengeneeskunde (ESO), terwijl de werkzaamheden door gaan.
In nauwe samenwerking met de manager Pieter's Behandel Praktijk en de ESO zorg je dat Pieter van Foreest de excellente partner is om revalidatie aan uit te besteden. Je onderhoudt dus goed de externe contacten met ziekenhuizen en andere belangrijke verwijzende instanties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van zorgpaden, nieuwe doelgroepen en dergelijke. Je onderhandelt met de zorgverzekeraar over de financiële mogelijkheden. Je weet je samenwerkingsafspraken zo te maken dat je medewerkers in het primaire proces optimaal voldoen aan de verwachtingen van de cliënten, jou en de financierders. Dankzij heldere afspraken over normproductiviteit hebben de medewerkers en jijzelf goede sturingsinformatie. Het is noodzakelijk dat de bewustwording van kosten en opbrengsten binnen het team wordt vergroot. Je eigen ondernemerschap doet als een olievlek zijn werk naar de rest binnen je team, zodat de ondernemersgeest van de behandelaren vergroot wordt.
Het aantal behandelaren dat je aanstuurt is nog niet precies duidelijk, omdat de belangstelling voor divisies Wonen, Zorg & Behandeling of Thuis nog uitgesproken moet worden, maar komt op ongeveer 30 uit. Je geeft leiding aan een teammanager Geriatrische Revalidatie Zorg/Dagbehandeling.
Je rapporteert aan de directeur Thuis.
 

Het Profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, bent sterk in de bedrijfsvoering en hebt minimaal 10 jaar managementervaring. Je bent een ondernemer die in staat is om te bouwen. Gedreven, zakelijk en met kennis van de 1e lijnszorg/revalidatie. Je hebt een aanstekelijk enthousiasme om te ondernemen en bent in staat om (ambulante)behandeling zo in te richten dat er een bedrijf ontstaat dat laagdrempelig is en kwalitatief hoogwaardige behandeling biedt. Je bent op de hoogte van (markt)ontwikkelingen binnen de zorg en hebt een eigen visie hierop, die je weet over te brengen op je collega's. Je bent een manager die de juiste toon weet te vinden en zakelijkheid en het mensgerichte weet te combineren. Je bent een sparringpartner voor de directeur Thuis, de manager Pieter's Behandel Praktijk, de eerst verantwoordelijk specialist ouderengeneeskunde en de collega's binnen je team. Je bent analytisch en sterk in het signaleren van (financiële) knelpunten, kansen en mogelijkheden. Je bent in staat overzicht te houden, ondanks de vele verschillende samenwerkingsverbanden, contracten en producten. Je bouwt goede relaties op binnen en buiten de organisatie en onderhoudt deze. Je bent politiek en organisatie sensitief. Je bent in staat de nieuwe verhoudingen en werkprocessen ten opzichte van opdrachtgevers in te bedden in een bestaande organisatie.
 

Aanbod en procedure

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is ingeschaald in fwg 70 van de cao VVT (max € 6.080,43 op basis van 36 uur per week ). Je krijgt een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband.
De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 31 december 2015.
De eerste gesprekken zijn vanaf 22 december op ons kantoor in Rijswijk. Gesprekken bij Pieter van Foreest vinden plaats in de week van 19 januari. Een (case)-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Deel deze pagina in uw netwerk