nicoline

Regiomanager Midden-Zuid (fulltime) COA Leersum

Sluitingstermijn

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doet het COA door het faciliteren van veilige huisvesting, verstrekking van bestaansmiddelen en met gerichte programma’s. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners haar taken uit. De cultuur bij het COA is informeel en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Het COA heeft vier kernwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop zij hun werk doen: ‘menswaardig, samen, open en resultaatgericht’. Werken bij het COA betekent dat je echt het verschil kunt maken. Het is een organisatie met veel dynamiek en staat altijd in de spotlights. De organisatie van het COA heeft de kenmerken van een pioniersorganisatie. Op dit moment heeft het COA circa 26.000 asielzoekers gehuisvest in 60 locaties in het land. In totaal zijn er ruim 2.800 medewerkers werkzaam.

Het directieteam van het COA bestaat sinds 1 mei 2020 uit 3 directeuren: een Directeur Vakontwikkeling en Ondersteuning, een Directeur Bedrijfsvoering en een Directeur Opvang en Begeleiding (O&B). Daarnaast kent het COA een tweekoppig bestuur en drie stafafdelingen (Audit, Concerncontrol en Strategie, Bestuur en Omgeving) die hen adviseren over onder meer: informatiemanagement, veiligheids- en rechtmatigheidszaken, communicatie en internationale vraagstukken. Het directieteam is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het COA en het behalen van concrete resultaten.

De directie O&B is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en logistiek op alle locaties. Het MT van de Directie Opvang en Begeleiding bestaat uit 4 regiomanagers reguliere en 2 regiomanagers bijzondere opvang, een manager bewonerslogistiek en een adjunct directeur. Zij rapporteren aan de Directeur Opvang en Begeleiding. De formatie van de directie O&B is sterk afhankelijk van groei en krimp van het aantal op te vangen asielzoekers. Vanwege het vertrek van de regiomanager Midden-Zuid zijn wij op korte termijn op zoek naar een regiomanager met stevige managementvaardigheden voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Als regiomanager Midden-Zuid ben je samen met adjunct regiomanagers verantwoordelijk voor ca. 16 locaties in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het regiokantoor is gevestigd in Leersum.

De Functie

Je bent verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in de regio Midden-Zuid en voor de keten brede afstemming en samenwerking. Je rol als regiomanager bestaat uit drie onderdelen:
Een leidinggevende rol: je stuurt 16 locatiemanagers aan samen met de adjunct regiomanager. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de managers.
Een bestuurlijke component: je houdt je bezig met de groei en krimp in de regio en onderhoudt het regionale netwerk.
Tenslotte ben je lid van het landelijke MT waarbinnen je verantwoordelijk bent voor een aantal inhoudelijke landelijke portefeuilles. Deze rol kent enkele belangrijke opgaven:

  • Je stuurt de locatiemanagers aan en draagt bij aan kwaliteitsverbetering van management en leiderschap. Je coacht, verbindt en faciliteert de managers, maar brengt ook zakelijkheid en duidelijkheid.
  • Je zorgt dat je zichtbaar en aanspreekpaar bent als regiomanager en stimuleert de samenwerking tussen locaties. Ook zoek je je collega-regiomanagers actief op en ben je elkaars positieve criticaster.
  • Je onderhoudt (pro)actief een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk netwerk. Je signaleert ontwikkelingen en kansen en weet hierop in te spelen. Ook stimuleer je een keten brede afstemming en samenwerking.
  • Je vertaalt en geeft uitvoering aan de visie, missie en meerjarenstrategie in tactische en operationele doelstellingen en in houding en gedrag.
  • Je bent een boegbeeld die voor de troepen staat en geeft het goede voorbeeld. Je inspireert, verbindt en toont daadkracht.
  • Je organiseert het calamiteitenmanagement in de regio.

Als echte netwerker onderhoud je diverse interne en externe contacten. Bij interne contacten moet je denken aan contact met de leden van de directie, manager bewonerslogistiek, regiomanagers, locatiemanagers en de vastgoedregisseur. De externe contacten zijn zeer divers. Zo onderhoud je contacten met externe (keten)organisaties, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden en maatschappelijke groeperingen en organen en leveranciers.
Je bent lid van het managementteam O&B en mede verantwoordelijk voor:

  • De vertaling van de strategie en het voeren van operationeel beleid. Het doorontwikkelen van de organisatie, op-  en afschalen, cultuur, houding en gedrag, leiderschapsprogramma’s.
  • Het behalen van de doelstellingen van de directie O&B.
  • Het bijdragen aan het opstellen en realisatie van het directie jaarplan.
  • Adviseren van de directeur over directiebrede tactische en strategische vraagstukken, grote inhoudelijke thema’s en beleidsontwikkeling

Het Profiel

Mooie rol voor een zeer ervaren manager met een politiek/bestuurlijk netwerk die het verschil wil maken.
Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een management of veranderkundige opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een managementfunctie in een complexe, grote (uitvoerings)organisatie. Je hebt ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden en met het leidinggeven op afstand. Kennis van opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen is geen vereiste, ervaring in het sociaal domein is een pré.

We zoeken een stevige, inspirerende en charismatische persoonlijkheid. Iemand die rust, senioriteit en natuurlijk gezag uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand met een sociaal hart die de twee werelden van het hoofdkantoor en het lokale primaire proces kan verbinden. Je hebt strategisch inzicht en je bent goed in staat om dat te vertalen naar concrete plannen. Je hebt een brede blik, houdt het overzicht, overziet de consequenties en creëert de verbinding tussen de diverse lagen binnen jouw regio. Je hebt ervaring met (cultuur)veranderopgaven en met het omgaan met weerstand. Je pakt door, bent gestructureerd en procesmatig sterk. Daarnaast toon je durf en lef en tegelijkertijd kun je doordacht acteren en ergens voor gaan staan als het moet. Je kijkt naar wat wel kan en bent positief ingesteld. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en je kunt helder verwoorden waarom juist het COA voor jou de organisatie is om bij en voor te werken. Een relevant netwerk is een pré maar geen vereiste.

Om leiding te kunnen geven aan de beschreven ontwikkelingen binnen de genoemde context moet je zeker beschikken over de volgende competenties: Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, strategisch vermogen, resultaat-, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht, belastbaar, crisis bestendig, daadkracht en flexibiliteit.

Aanbod en procedure

Het betreft hier een functie voor 36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tussen
€ 5.582,91 tot maximaal  € 7.284,68 bruto per maand op basis van 36 uur. Daarnaast heeft het COA een individueel keuze Budget van 18% van het jaarsalaris, een loopbaan Budget en een Auto leaseregeling. Je CV met motivatie zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 15 augustus 2021.

De intakegesprekken bij ons bureau zullen vanaf 16 augustus bij ons gevoerd worden. De gespreksrondes bij het COA vinden plaats daaropvolgend. Mocht je door vakantie op deze data verhinderd zijn laat het ons dan weten, dan kunnen we kijken of er andere mogelijkheden zijn.
Een assessment en een referentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos en voor vragen is zij bereikbaar via 06 28887623 of nfranken@bosmanvos.nl.

Reageer op deze vacature