ingrid

Bestuurder (fulltime) HefGroep-KindeRdam - Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Samen bouwen we aan een kansrijke toekomst voor alle kinderen en jongeren.

HefGroep-KindeRdam is dé grootstedelijke aanbieder in Rotterdam en omstreken op het gebied van kind-ontwikkeling, met alle vormen van opvang voor het zeer jonge kind, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. HefGroep-KindeRdam is een gedreven maatschappelijke en ambitieuze organisatie die echt waarde wil toevoegen aan het leven van álle kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar. Omdat ze geloven dat ieder mens uniek is en een sterke basis verdient. Met de grootstedelijke expertise lopen ze voorop met innovaties en sluiten ze aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, om ervoor te zorgen dat ieder kind en iedere jongere zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

De ca. 1500 medewerkers zetten zich in voor het opgroeien en de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen. Het is hun ambitie om deze jonge mensen kansen en ondersteuning te bieden, zodat zij zich ontwikkelen tot evenwichtige burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst. Niet alleen voor jonge mensen en hun ouders, maar ook voor steeds meer (maatschappelijke) organisaties - onderwijs en zorg voorop - vormt HefGroep-KindeRdam een waardevolle partner.

De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de HefGroep en KindeRdam en omvat de werkmaatschappijen KindeRdam, Peuter&Co, SMWR, stichting JOZ en het servicebureau.
Meer informatie is te vinden op https://hefgroep-kinderdam.nl/. Het streven is om de aanwezige competenties verder uit te bouwen en in te zetten binnen een veel breder speelveld.

HefGroep-KindeRdam wil in deze postfusie fase de synergie verder vergroten om klaar te zijn voor de toekomstige uitdagingen. Op dit moment bevindt HefGroep-KindeRdam zich in een transitieperiode. Recent is de strategische koers herijkt en de organisatie zal zich komende jaren gaan ontwikkelen naar  een gebiedsgerichte organisatie met een netwerkstructuur. De interne ontwikkelingen vormden aanleiding om naast het strategietraject ook opnieuw invulling te geven aan de topstructuur. Het advies over de topstructuur ligt voor bij de Ondernemingsraad.

In 2024 zal de huidige bestuurder met pensioen gaan. HefGroep KindeRdam zoekt voor deze eenhoofdige Raad van bestuur een opvolger. 

De Functie

Dit is een uitdagende functie met een majeure ontwikkelgave; een positie waarin je strategisch opereert in een complexe setting. Je leidt HefGroep-KindeRdam door de transitie periode waarin sprake is van een postfusie fase, een nieuwe toekomststrategie en een deels andere organisatiestructuur en -cultuur. Je bent als bestuurder de komende jaren verantwoordelijk voor deze uitdagingen:

Je concretiseert en implementeert de transitie opgave uit de nieuwe strategie. Uiteraard neem je de relevante maatschappelijke ontwikkelingen hierin mee. De kanteling naar een netwerkstructuur betekent dat zaken meer lokaal worden belegd en dat vergt een andere manier van aansturen. Dit moet je in gang zetten en de organisatie zó aansturen dat de ontwikkeling kan plaatsvinden. Het neerzetten van een goed tijdpad en heldere duidelijke communicatie is hierbij essentieel.

Je neemt in het netwerk een stevige positie in en vertegenwoordigt HefGroep-KindeRdam aan de relevante externe tafels: bij de wethouder en ambtenaren, de onderwijskoepels, diverse samenwerkingspartners en bij de landelijke branche- en belangenorganisaties. Je zet samen met het team nieuwe samenwerkingsverbanden op die van strategische meerwaarde zijn; afhankelijk van de situatie geef je de leden van het directieteam het podium of ben je zelf de kartrekker en het boegbeeld.

Je realiseert de (zakelijke) doelstellingen van de organisatie. Met een complexe portfolio en in een sector met krappe marges, tekorten op de arbeidsmarkt, een hoog verzuim en verloop zorg je ervoor dat HefGroep-KindeRdam excellente dienstverlening blijft bieden, een duurzaam gezonde organisatie is en haar missie realiseert.

Je bent verantwoordelijk voor de indirecte aansturing van de organisatie en de directe aansturing van het directieteam. Je begeleidt hen bij de transitie en de invulling van de nieuwe rol. Je speelt een belangrijke rol in het realiseren van een andere leiderschapsstijl en organisatie cultuur die hoort bij de ontwikkelingen. Je belegt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie en je schept een klimaat waarbinnen iedereen maximaal tot haar recht komt. Je creëert een setting waarbinnen de DT leden en professionals eigenaarschap nemen en zij optimaal worden gefaciliteerd om bij dragen aan de doelen die HefGroep-KindeRdam zich gesteld heeft.

Je bent de gesprekspartner voor de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR); je neemt de leden proactief en tijdig mee in de toekomstplannen en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de medewerkers. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Dit is een prachtige uitdaging bij een robuuste Rotterdamse organisatie die staat voor de integrale blik op kind ontwikkeling, waar gepassioneerde professionals werken en waar complexe uitdagingen liggen. Een maatschappelijk relevant en mooi bedrijf met een grote diversiteit aan doelgroepen. Een organisatie die werkzaam is in de stad Rotterdam en wijde omgeving.

Het Profiel

Ben jij een maatschappelijk geëngageerde bestuurder met affiniteit voor het jeugddomein? Wil je het verschil maken voor de kinderen in de stad? Houd je van de dynamiek en cultuur van Rotterdam en regio? Dan is dit een interessante functie.

Je bent een leider die verantwoordelijkheden echt laag legt, goed delegeert, luistert, samenhang creëert, verbanden legt, conclusies trekt, besluiten neemt en zaken afmaakt. Je bent rolvast, blijft rustig en hebt relativeringsvermogen. Je bent oprecht betrokken bij de mensen, kunt ze meenemen in de processen en hebt gevoel bij de complexe opgave waar de organisatie voor staat. Je bent zakelijk en financieel zo onderlegd dat je de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie kan dragen.

Je conformeert je aan de ingezette route en je kunt HefGroep-KindeRdam, met respect voor de historie, begeleiden bij deze transitie opgave. Je beschikt over een groot moreel kompas. Je hebt een visie op maatschappelijke ontwikkelingen, bent in staat om deze te vertalen naar gevolgen voor HefGroep-KindeRdam en je draagt deze inspirerend uit.

Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkelingen en grote organisatieveranderingen; je hebt het geduld om cultuurtrajecten te begeleiden. Je bent WO opgeleid en hebt ervaring als bestuurder van een organisatie van grote omvang met complexe geldstromen en subsidietrajecten in het maatschappelijk domein. Je weet hoe het is om met en voor gemeenten of andere overheden te werken en je hebt ervaring opgedaan in een grootstedelijke dynamiek.

Je bent zowel in- als extern echt het boegbeeld van de organisatie. Je bent een netwerker pur sang en je bent een stevige gesprekpartner voor de gemeente, de samenwerkingspartners en aan de landelijke tafels waar je HefGroep-KindeRdam vertegenwoordigt.

Je herkent je in deze competenties:
Strategisch inzicht
Visie ontwikkeling
Conceptueel denkvermogen
Analytisch inzicht
Sociaal ondernemerschap
Politiek-bestuurlijke en organisatie sensitiviteit
Verbindend
Focus op samenwerken

We lezen graag terug waarom je hart uitgaat naar het jeugddomein, waarom je past in de Rotterdamse cultuur en in een stad waar diversiteit en inclusie relevant is. 

Aanbod en procedure

De bezoldiging van de bestuurder is gebaseerd op de adviesregeling van de bdKO, functiecategorie K, afhankelijk van deskundigheid en ervaring. Je kunt tot en met 4 december 2023 reageren op deze vacature. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 11 december. De gespreksrondes bij HefGroep-KindeRdam vinden plaats in de week van 8 en 15 januari 2024. We maken voor deze gebruik van een case assessment dat plaats vindt in de week van 22 januari 2024. Je moet een VOG kunnen overleggen en we vragen je om een integriteitsverklaring te ondertekenen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (06 51310950). Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website. 

Reageer op deze vacature