select nicoline francine ingrid

Directiesecretaris (32-36 uur) Nidos - Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Nidos voert als gecertificeerde landelijke instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit over alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Nidos verzorgt tevens de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen jonger dat de 15 jaar middels opvanggezinnen. Daarnaast is het ook de verantwoordelijkheid van Nidos dat AMV ouder dan 15 jaar met een verblijfsvergunning worden opgevangen in Kleinschalige Opvang. Dit gebeurt deels in eigen beheer en deels aanbesteed bij gecontracteerde zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl

De Functie

De organisatie van Nidos is opgebouwd uit 4 tactische teams (opvang, jeugdbescherming, bedrijfsvoering en staf). De directiesecretaris legt verantwoording af aan de Bestuurder.
De opdracht aan de nieuwe directiesecretaris luidt kort samengevat: zorg dat de bestuurder en directeuren inhoudelijk zó ondersteund worden dat zij optimaal kunnen opereren. Je bent de bewaker van het meerjarenbeleidsplan. Je ondersteunt en ontzorgt de bestuurder en de directeuren door beleidsnotities voor te bereiden, te coördineren en te schrijven. Je onderhoudt de contacten met de relevante interne partijen (bestuurssecretaris, controller, kwaliteitsadviseur, directieteam, strategisch tactisch overleg (STO) en de OR). Je zorgt dat afspraken die worden gemaakt goed worden opgevolgd en belegd zijn bij de juiste partijen. Je houdt het overzicht en komt met slimme formats. Hierin ben je creatief en vernieuwend. Je zorgt dat er samenhang en consistentie is bij de ontwikkeling en implementatie van het inhoudelijk en strategisch beleid. Met je alerte én proactieve houding speel jij een essentiële rol als het gaat om het agenderen, communiceren, opvolgen en evalueren van de genomen besluiten. Je zorgt dat er samenhang en consistentie is in beleid- en besluitvorming. In het algemeen is het een belangrijke taak dat je voor discipline zorgt en dat je eenheid creëert en faciliteert tussen de 4 tactische teams.
 
Je bent nadrukkelijk geen assistent van de bestuurder en directie maar je vervult een spilfunctie. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte, houdt relevante ontwikkelingen bij en schrijft adviezen. Je bereidt overleggen voor en maakt concept contourennota’s. Je houdt alle in- en externe processen scherp en met inhoudelijke focus in de gaten. Je helpt de bestuurder en directie om prioriteiten te stellen, te begrenzen en goed te delegeren. Op die manier ben je complementair aan het bestuur en de directeuren.
Het aantrekkelijke van deze rol is dat je de kans krijgt om heel nauw samen te werken met de bestuurder en directie in een organisatie met zeer veel impact die groeit en in ontwikkeling is.

Het Profiel

We  zoeken speciaal naar kandidaten die de ambitie hebben om op termijn de bestuurder bij te staan in de corporate governance en ook vanuit dit niveau bij te dragen aan een organisatie in transitie. Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde of rechten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een adviserende en beleidsvoorbereidende functie en aantoonbare affiniteit met werken in het sociaal domein. Je hebt een goede pen, kunt balanceren tussen alle diverse gremia en je beweegt je makkelijk op ieder niveau. Ervaring in een complexe organisatie is een pre.
Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke context en maatschappelijke opgave, en een enorme groei een grote rol speelt. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bewaart het overzicht. Je hebt analytisch inzicht, een scherp observatievermogen en bent in staat om meerdere ballen in de lucht te houden.
 
Bij deze organisatie hoort een daadkrachtig en energiek type, die desgevraagd niet schroomt om het voortouw te nemen, In deze rol kun je met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen positie nemen en het bestuur en directie attenderen op relevante signalen. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je durft contrair te gaan en schuwt de confrontatie niet. En dit alles met oog voor je omgeving. Een autonome stevige ambitieuze professional die past in een continu veranderende omgeving en die daar kalm onder blijft. Daarnaast breng je het volgende mee:

  • Je bent gericht op het grote plaatje zonder details uit het oog te verliezen
  • Je bent analytisch en kunt overstijgend en snel denken
  • Je hebt organisatorisch talent
  • Je hebt beïnvloedingsvermogen
  • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen
  • Je hebt overtuigingskracht, uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en doorzettingsvermogen
  • Je bent veranderkundig sterk met oog voor het inhoudelijke proces
  • Je bent positief, opgewekt en hebt een groot relativeringsvermogen, daarnaast ben je nieuwsgierig, heb je een open blik en stel je de juiste vragen.

 Wil je graag werken in een organisatie met een bijzondere groeiopdracht waar geen dag hetzelfde is? Een organisatie waar men werkt met respect voor elkaar en voor de jongeren die bij hen binnenkomen?  Ben jij een verbinder en weet je met positiviteit en passie voor deze doelgroep het proces op orde te krijgen? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Aanbod en procedure

Het betreft hier een functie voor 32-36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde tot maximaal
€ 5.298,= bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 11 CAO Jeugdzorg). Je start met een tijdelijk contract met uitzicht op verlenging. De intentie is om een vast dienstverband aan te bieden.
Naast een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur), ontvang je een goede pensioenvoorziening en een uitstekende reiskostenvergoeding. Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen. Deels thuis werken behoort tot de mogelijkheden. De sluitingsdatum voor deze procedure is 7 augustus 2023. We ontvangen je CV en motivatie graag via onze website. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken van Bosman & Vos. Informatie over deze functie kun je verkrijgen via mail nfranken@bosmanvos.nl en na 9 juli telefonisch op mobiel nummer 06 28 88 76 23.


Deel deze pagina in uw netwerk