Manager bedrijfsvoering (32 uur) Buurtteam Amsterdam Centrum

Sluitingstermijn

Organisatie

Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum U.A. (verder te noemen Buurtteam Amsterdam Centrum) opende op 1 april 2021 haar deuren. De aanleiding was de wijziging van het sociale stelsel die de gemeente Amsterdam heeft ingezet. Via aanbesteding door gemeente Amsterdam heeft het Buurtteam Amsterdam Centrum de opdracht verworven Amsterdammers binnen stadsdeel Centrum in kwetsbare situaties te helpen zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Door preventie, signalering, inzet van de sociale basis en eigen kracht, bieden de professionals begeleiding, zorg en zo nodig specialistische ondersteuning. Daarnaast worden met verkregen subsidies of inschrijven op aanbesteding, projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld gericht op armoedepreventie en het project Veilige Haven. Ze onderhoudt duurzame samenwerking met het platform Inclusief Centrum, met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum, de andere buurtteamorganisaties en een breed netwerk in het sociale domein.

Buurtteam Amsterdam Centrum is een jonge organisatie die zich na een intensieve en dynamische start vorig jaar heeft gefocust op het stevig verankeren van de teams en het verder uitbouwen en bestendigen van de ingezette veranderingen. Voor de interne processen en de afstemming met de andere buurtteamorganisaties in de stad, rondom bedrijfsvoering is de functie van manager bedrijfsvoering wenselijk gebleken. Vandaar dat recent tot deze nieuwe functie besloten is. De manager bedrijfsvoering maakt onderdeel uit van het MT.
Bij Buurtteam Amsterdam Centrum zijn 93 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt € 6,3 miljoen (financiering door de afdeling Zorg en de afdeling Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam en door Stadsdeel Centrum).
Buurtteam Amsterdam Centrum wordt bestuurd volgens het coöperatiemodel. Stichting CentraM, perMens, Regenboog Groep, Emile Thuiszorg en DOCK zijn de leden van de coöperatie.

De Functie

In deze nieuwe functie ben je de gesprekspartner van de directeur-bestuurder en zorg je voor gestroomlijnde werkprocessen op het gebied van kwaliteit, ICT, facilitair en huisvesting. Je stuurt 5-10 medewerkers aan die allemaal hun eigen taken hebben (financiële administratie, applicatiebeheerder, facilitair medewerker, kwaliteitsmedewerker en receptionisten).
Buurtteam Amsterdam Centrum is een organisatie in beweging en doorontwikkeling en de ondersteunende diensten moeten optimaal aan gaan sluiten bij het primair proces. Dit betekent dat de uitvoerende medewerkers optimaal gefaciliteerd moeten worden om hun werk zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. Het terugdringen van de administratieve last is één van de uitdagingen en er moet duidelijkheid komen wie welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft. Bovendien moet er aan een aantal wettelijke registratie eisen worden voldaan en is de verantwoording naar de gemeente in kwaliteit en kwantiteit cruciaal. Dat vraagt goede proces- en systeeminrichting en behelst een veranderopgave ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast neem je deel aan het overleg van managers bedrijfsvoering van de andere buurtteam organisaties en ontwikkel en leer je met en van elkaar.

Je draagt zorg voor:

 • het inrichten van de processen voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 en 27001 en de NVVK voor de schuldhulpverlening)
 • het aanbrengen van structuur en samenhang tussen de ICT-processen en systemen
 • het doorontwikkelen van systemen, zodat de sturingsinformatie toegankelijker wordt
 • het locatiebeheer en de processen ter verbetering en/of wijziging rond huisvesting

Kortom, je maakt verantwoorde keuzes in processen en formatie, zodat er een robuuste en wendbare organisatie staat.
Dit is een uitdagende functie in een overzichtelijke organisatie met complexe opgaves, waarbij het snel schakelen is tussen strategie en uitvoering en je zelf de handen uit de mouwen moet willen steken.

Het Profiel

Voor deze organisatie in ontwikkeling zoeken we een stevige manager die lef heeft om processen anders/beter te organiseren en daarmee gebaande paden durft te doorbreken en gevoelige onderwerpen durft te bespreken. Je schetst scenario’s met bijhorende randvoorwaarden en richt je op het beste resultaat voor de organisatie. Je snapt, uit ervaring, hoe veranderprocessen werken. Uiteraard onderbouw je keuzes aan de hand van je analyse en licht je keuzes. Dankzij je open, zorgvuldige en vroegtijdige communicatie weten medewerkers waar ze aan toe zijn.
Dat vraagt overzicht, inzicht in processen, een brede blik en nieuwsgierigheid. Je slaat de brug tussen bedrijfsvoering/administratieve processen en het primair proces en je brengt structuur aan. Na het genereren van actuele sturingsinformatie, weet je dit om te zetten in heldere, overzichtelijke managementrapportages. Je pakt de regie en verantwoordelijkheid, kunt snel schakelen en bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en het gewenste resultaat.
Je hebt tenminste een afgeronde hbo-opleiding (bedrijfsvoering of bedrijfseconomisch), maar hebt vooral aantoonbare ervaring met verbeterprocessen en kwaliteitssystemen. Je hoeft het sociaal domein niet te kennen, maar moet er uiteraard affiniteit mee hebben en openstaan voor de cultuur. Verder zijn op jou van toepassing:

 • besluitvaardigheid
 • duidelijk over verwachtingen
 • koersvast
 • samenwerkingsgericht
 • resultaatgericht
 • slim meedenkend
 • gedreven, nuchter en veerkrachtig

Kortom, als je een uitdaging niet uit de weg gaat en je een bijdrage wilt leveren aan het optimaliseren van de ondersteunende diensten in een maatschappelijk gedreven organisatie dan is dit de juiste plek.

Aanbod en procedure

De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 6.065,= bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 23 februari 2023.
De intakegesprekken bij ons bureau worden zo snel mogelijk gevoerd. De eerste gespreksronde bij Buurtteam Amsterdam Centrum wordt zo snel mogelijk daarna georganiseerd. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen van Bosman & Vos (085-0430568).


Deel deze pagina in uw netwerk