• Secretaris bestuur met portefeuille Contractspartijen Stichting Noodopvang Haaglanden (5-10 uur per week)

Secretaris bestuur met portefeuille Contractspartijen Stichting Noodopvang Haaglanden (5-10 uur per week)

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Noodopvang Haaglanden (SNH) huisvest gezinnen met minderjarige kinderen die door omstandigheden dakloos zijn geworden. SNH voert deze activiteit uit in nauwe samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Den Haag. Daarnaast voorziet SNH in de huisvesting van cliënten van Stichting Jeugdformaat (specialistische jeugd- en opvoedhulp) en Stichting De Stam (ex-verslaafden), geeft uitvoering aan de verhuur en beheer van de wooneenheden van Stichting Union (huisvesting studenten en werkende jongeren), en stelt een appartement beschikbaar aan Justice & Peace voor de huisvesting van mensenrechtenverdedigers (Shelter City Project). Sinds maart 2022 huisvest SNH tevens vluchtelingen uit Oekraïne in opdracht van de gemeente Den Haag.
 
SNH heeft een bestuur en een uitvoeringsorganisatie. Het bestuur is actief betrokken bij alle zaken die SNH aangaan en vervult de directiefunctie. De dagelijkse leiding van de uitvoeringsorganisatie ligt bij het Hoofd Bedrijfsbureau. SNH heeft 8 medewerkers met een jaarlijkse omzet van circa € 2 miljoen. Het bestuur van SNH bestaat uit 4 leden. Het huidige bestuur heeft de voorbereiding van de nieuwe governance structuur op zich genomen en is voornemens om over te gaan naar een Raad van Toezicht. Gezien deze verandering zal de benoeming van het nieuwe bestuurslid een termijn van 3 jaar bedragen. Het Bestuur van SNH wil op een zo efficiënt mogelijke wijze zijn taken zo goed mogelijk uitvoeren. In de huidige fase wordt van de leden van het bestuur een relatief hands-on inzet gevraagd met een goede onderlinge afstemming.
Vanwege het vertrek van de secretaris/bestuurslid contractspartijen is er een vacature voor deze rol ontstaan.

De Functie

Stichting Noodopvang Haaglanden kent met de gemeente als belangrijkste opdrachtgever een lange geschiedenis van maatschappelijke opvang voor Den Haag en omstreken. De huidige uitdagingen zijn onder meer om de vergoedingen in lijn te houden met de sterk stijgende kosten vanwege inflatie, investeringen in duurzaamheid en een zekere mate van onderbezetting. Continuïteit in geschikte accommodatie voor de doelgroepen blijft één van de belangrijkste opdrachten.
 
Een gezamenlijke opdracht voor het bestuur is het ontwikkelen en (laten) implementeren van plannen voor de korte termijn en visie voor de lange termijn. Dit alles ten behoeve van de continuïteit in de maatschappelijke noodopvang. Het bestuur hecht aan een diverse samenstelling, zowel qua kennis, ervaring, achtergrond, verdeling man/vrouw en persoonlijke stijl. In de huidige fase wordt van de leden van het bestuur een relatief hands-on inzet gevraagd met goede onderlinge afstemming.

De functie van secretaris/portefeuillehouder contractspartijen heeft de volgende taak- en aandachtsgebieden:

 • Een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van SNH.
 • Goede relaties onderhouden met de Gemeente Den Haag (Dienst SZW en dienst OCW) inzake de (nood)opvang van gezinnen met minderjarige kinderen.
 • Behoud van bestaande contractspartijen en het identificeren van mogelijke nieuwe contractspartijen. (dit samen met het Hoofd bedrijfsbureau).
 • Overzicht en inzicht in het speelveld waarin SNH opereert.
 • Zorgdragen, samen met het Hoofd bedrijfsbureau, dat het vastgoed zo optimaal mogelijk wordt bezet.
 • Voorbereiden van de besluitvorming over de subsidieaanvragen, contractvoorwaarden en tarifering.
 • Strategisch meedenken en onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en kansen om de doelstelling van SNH te realiseren en uit te bouwen. Kijken naar nieuwe doelgroepen en aanbieders.
 • Aanspreekpunt zijn voor het Hoofd Bedrijfsbureau voor deze portefeuille.
 • Vervullen van de secretarisfunctie binnen het stichtingsbestuur.

Er wordt in de huidige fase maandelijks vergaderd, op de tweede maandag van de maand vanaf 16.00 uur. Daarnaast voeren bestuursleden – afhankelijk van wat nodig is – eigen overleggen.

Het Profiel

Voor de rol van secretaris met de portefeuille contractspartijen zoeken we kandidaten met relevante juridische ervaring en netwerk. Inzicht in de spelers en goede relaties met de Gemeente Den Haag is een pre. Je hebt gevoel voor de decentrale overheden, gemeenten en financiers. Je bent vooruitstrevend in je denkbeelden op de genoemde vakgebieden en gebruikt deze kennis op een constructieve wijze in het uitvoeren van je rol als secretaris en portefeuillehouder contractspartijen.

Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring. Affiniteit met het werkterrein en de doelgroep is een pre. Je bent nieuwsgierig, sociaal en een echte teamspeler. Je gaat discussies niet uit de weg, staat stevig in je schoenen en kan met geduld zaken uitleggen en het goede gesprek aangaan. Daarnaast ben je als persoon open, toegankelijk, flexibel en heb je humor. Je bent betrouwbaar, onafhankelijk, integer en transparant.

De secretaris / portefeuillehouder Contractspartijen herkent zich in het volgende:

 • Relevante bestuurlijke en/of juridische ervaring en kenmerkt zich als oplossingsgerichte ‘klantgerichte diplomaat’ (bijv. bouwrecht, civielrecht, huurrecht en/of ondernemingsrecht).
 • Kandidaat heeft een maatschappelijke betrokkenheid en goede relaties met c.q. netwerk naar de Gemeente Den Haag en een aantal andere zorgvragers. Je weet goede relaties te onderhouden met de Gemeente Den Haag (Dienst SZW en Dienst OCW) inzake de (nood)opvang van gezinnen met minderjarige kinderen.
 • Voorbereiden van de besluitvorming over de subsidieaanvragen, contractvoorwaarden en tarifering. Ontwikkelen van visie, strategie en beleid op de eigen portefeuille en met het voltallige bestuur om vervolgens sturing te geven aan de eigen portefeuille en de implementatie ervan te bewaken. 

Aanbod en procedure

De vergoeding bedraagt €15.000,- per jaar. De kandidatenlijst wordt vertrouwelijk voorgelegd aan het huidige bestuur. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gehouden in de week van 23 mei 2023.
De selectiegesprekken bij SNH vinden plaats op in de eerste twee weken van juni in de middag en/of de avond. Het voornemen is deze procedure eind juni 2023 af te ronden. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken, adviseur bij Bosman & Vos, telefoon: 0628887623, mail: nfranken@bosmanvos.nl. Meer informatie kunt u aanvragen via bijgaand mailadres. Je CV en motivatie ontvangen we graag voor 25 mei 2023 via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk