Ingrid
Ingrid  Venekamp

Nieuwe generatie toezichthouders

Al eerder schreven we over een evenwichtige samenstelling van de RvT. We gaan nu dieper in op de kennis die de toezichthouders inbrengen. Het is de vraag wie de RvT het beste completeren qua achtergrond en inhoudelijke kennis. Uiteraard is een goede voorzitter onontbeerlijk en heeft iedere RvT een toezichthouder met financiële kennis nodig. Een derde positie zal vaak worden ingevuld door iemand met inhoudelijke kennis van het primair proces. En wie het eventuele vierde of vijfde lid zou moeten zijn, is afhankelijk van de sector en de uitdaging waar de specifieke organisatie zich de komende jaren voor gesteld ziet.

Sophie Bijloos

In het promotieonderzoek van Sophie Bijloos over hoe zorgbestuurders bouwen aan draagvlak om te besturen, is zij kritisch op de werving en selectie van zorgbestuurders. Ingrid Venekamp, onze partner verantwoordelijk voor werving en selectie, was geïnteresseerd in de conclusies uit de promotie van Sophie in relatie tot de werving van zorgbestuurders. Sophie en Ingrid besloten daarom om elkaar te interviewen.

Wat we schrijven …

Podcast Governance: schipper tussen belangen maar koers op je eigen morele kompas

Deze podcast is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in het maatschappelijk domein. Na deze podcast begrijp je waarom het kennen van de formele kant van de governance van belang is en wat deze inhoudt en word je aangezet om na te denken over de vraag: wat betekent dat voor mijn organisatie?

Sophie Bijloos