Watze met & teken 1478 78 Banner

Management Scope

Organisatieadviseur Watze Hepkema trekt in zijn boek ten strijde tegen "infantiliserend management". Verdacht veel medewerkers vertonen volgens hem het gedrag van driejarige kleuters. Medewerkers vervallen in organisaties in "een soort afhankelijkheid". Als het werk tegenstaat of de prestaties tegenvallen, wordt al snel naar het management gekeken. Terwijl veel bedrijven de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers benadrukken, wordt nog steeds iedere verantwoordelijkheid door bevoogdende managers uit handen genomen, stelt Hepkema: "De oude reflexen zijn hardnekkig."

Veel managementdenkers gingen Hepkema voor in zijn voorspelling dat het traditionele management zijn langste tijd heeft gehad. Het einde van het management is veelvuldig voorspeld. De ene keer zonder enig voorbehoud, bijvoorbeeld door Kenneth Cloke en Joan Goldsmith in hun boek The End of management, de andere keer met een vraagteken, bijvoorbeeld door Garry Hamel in het hoofdstuk 'The End of management?' in zijn nieuwste boek The Future of Management.

Het maakt Hepkema's boek niet minder behartigenswaardig. Wat zijn zorgvuldig opgebouwde betoog vooral interessant maakt, is dat hij met oog voor de Nederlandse verhoudingen zonder veel bombarie de weg wijst naar gelijkwaardige relaties tussen autonome medewerkers en faciliterende managers. Hepkema pleit voor een terughoudende rol voormanagers: "Het is de verantwoordelijkheid van de medewerkers om gemotiveerd te zijn en goed te presteren. Leidinggevenden mogen veel meer achteroverleunen."


Deel deze pagina in uw netwerk