Watze met & teken 1478 78 Banner

Nicole Weidema, PW

Bespeel de baas. Auteur Watze Hepkema ontkracht wat ideeën over succesvol leidinggeven. Wat nou je medewerkers motiveren? ‘We gaan onze kapper toch ook niet motiveren en ontwikkelen als hij zijn werk niet goed doet?' Waarom zou je de medewerker niet verantwoordelijk houden voor zijn eigen motivatie - je betaalt hem immers? Feitelijk wil hij niet de titel Stoppen met leidinggeven waarmaken, hij houdt vooral een pleidooi voor ánders leidinggeven. Zijn idee van leiderschap is: ‘Hoe kom ik in alle openheid tot een afspraak met een medewerker, zodat hij doet wat ik wil?' In ieder geval niet door te pleasen, te beschuldigen of voor onaangenaamheden te vluchten, is het betoog van Hepkema.

Het taalgebruik van Hepkema is helder, en hij strooit niet overbodig met schemaatjes en grafieken. Het boek leest als een stappenplan: per hoofdstuk een slechte gewoonte om af te leren of een nieuwe manier van communiceren om aan te leren. Niet slecht voor iemand die vreest dat coaching gewoon weer een nieuwe ronde van paternalisme of betutteling is.

In hoofdstuk 15 gaat Hepkema in op hrm-beleid. En ook hier signaleert hij talloze valkuilen, van medewerkers die worden aangenomen na vrijwel passief een aantal selectiegesprekken te hebben ondergaan, tot leidinggevenden die hun eigen problemen over de schutting van de afdeling p&o heen gooien. Gelijke monniken, gelijke kappen? Hepkema vindt dat p&o er niet aan moet beginnen. Voor je het weet, regulier je alle eigen initiatief dood. Laat medewerkers en leidinggevenden er zelf maar uitkomen.

Waarom lezen?
Het is aardig om je eigen sleetse gedragspatronen te herkennen. Ook voor niet-leidinggevenden: herken uw baas en weet hoe hem te bespelen... Aan de hand van concrete situaties, bijvoorbeeld het slecht-nieuwsgesprek, schetst Hepkema hoe zaken ook anders aangepakt kunnen worden. Het lijkt af en toe simpel, en dat is het eigenlijk ook, geeft hij openlijk toe. Maar ja, bijna alles is simpel als je er op wordt gewezen.


Deel deze pagina in uw netwerk