Watze met & teken

Stoppen met Leidinggeven

Veel organisaties streven ernaar de bestaande hiërarchie en afhankelijkheid van medewerkers te doorbreken. Het werk laat zich niet meer van bovenaf besturen. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief zijn noodzakelijk om klanten op maat te bedienen. Maar de praktijk is weerbarstig. Leidinggevenden blijven proberen om hun medewerkers te motiveren, te coachen en te ontwikkelen. En juist dat leidt onbedoeld tot betutteling, afhankelijkheid en demotivatie.

Dit boek legt de disfunctionele interactiepatronen tussen leidinggevenden en medewerkers bloot. Het gaat in op de onderliggende defensiemechanismen, de neiging van leidinggevenden om te vleien, te vechten of te vluchten. Aan de hand van vele praktische voorbeelden wordt getoond hoe leidinggevenden en medewerkers ook op een gelijkwaardige, zakelijke en verbindende manier met elkaar kunnen samenwerken. En hoe binnen de hele organisatie hiërarchie en bureaucratie ontmanteld kunnen worden. In deze herziene editie is de visie op leiderschap verbreed met een visie op de besturing van een organisatie en een visie op het leidinggeven aan teams.

Het boek biedt een verfrissende en bevrijdende kijk op de praktijk van het leidinggeven en is de moeite waard voor zowel de beginnende als de ervaren leidinggevende.

Bestel Stoppen met Leidinggeven
Recencies
 • Management Scope

  7 jaren geleden |      
 • Ir. K.W. Sijtsma MBA, NBD/Biblion

  7 jaren geleden
 • Nicole Weidema, PW

  7 jaren geleden
Reacties
 • Margaret Brouwer, manager jeugdgezondheidszorg bij Viva! zorggroep

  7 jaren geleden |      

  Het boek ‘stoppen met leiding geven’ en de training die we hierover gehad hebben van Watze Hepkema heeft ons geinspireerd om een visie op leiderschap te formuleren die past op 1 A4. Daardoor is duidelijk wat we in onze organisatie onder leiding geven en leiding ontvangen verstaan. In de kern gaat het om thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn zoals je open kunnen uitspreken en je gehoord weten. De vertaling en invulling van de leiderschapsvisie blijkt dan ook te liggen op het gebied van communicatie en actief handelen. Degenen die leiding geven en leiding ontvangen komen daardoor op 1 lijn.

  Het heeft er toe geleid dat managers en medewerkers meer ruimte en dialoog ervaren, dat ze meer samen optrekken. Dat we zijn gestopt met leiding geven. Een wereld van verschil!

 • Esther Voeten, manager verpleging, verzorging en thuiszorg bij Vivantes Zorggroep

  7 jaren geleden |      

  “Stoppen met leidinggeven” heeft in onze organisatie vooral veel duidelijkheid gegeven. Het is duidelijk welke verantwoordelijkheden bij de leidinggevende liggen en welke bij de medewerker. Niet meer om de hete brij heen draaien en maar proberen en proberen, maar verwachtingen helder op tafel leggen. Medewerkers vinden die duidelijkheid ook prettig. Je ziet dat mensen die willen, daar gebeurt ook iets. Mensen die niet willen en die onvoldoende functioneren, daar nemen we afscheid van.

  De leidinggevenden zijn enthousiast over de trainingen. Ze hebben praktische tools gekregen die ze goed kunnen gebruiken. Je merkt in de gesprekken dat ze nog vaak teruggrijpen op wat ze geleerd hebben en in de kern is dat: zeg maar wat je wil!

 • Johan Zoutberg, bestuurder van Cardanus, welzijnsorganisatie

  7 jaren geleden |      

  “Stoppen met leidinggeven” is een zegen voor  welwillende medewerkers met ambitie. Zij krijgen ruimte, vrijheid èn verantwoordelijkheid om hun ambitie te realiseren en zich professioneel te ontwikkelen. Geen gepamper en gepsychologiseer meer. Het contact met hun wordt prettig, duidelijk, gelijkwaardig.

  Voor mensen die niet mee willen, is de aanpak confronterend. Niet meer helpen, duwen en trekken door de manager, maar het probleem en eventuele consequenties open en eerlijk op tafel leggen. Dat snijdt dieper dan het aanbieden van een cursus of coachingstraject. Dat vereist ook zelfbewuster managers.

  Het helpt mij als bestuurder om niet te veel ingezogen te raken en effectief en op hoofdlijnen te blijven sturen. Het middenkader van Cardanus is enthousiast, omdat ze weer meer gewoon zichzelf kunnen zijn in plaats van dat ze zich verliezen in allerlei motivatietechnieken om mensen maar mee te krijgen.

  In feite gaan we dan weer gewoon om met elkaar zoals dat in de rest van ons sociale leven ook plaatsvindt.  Reëler en menselijker met elkaar omgaan zonder al te veel trucjes en technieken.

 • Ton van Voorden, bestuurder OCK het Spalier, organisatie voor jeugd en opvoedhulp

  7 jaren geleden |      

  De uitgangspunten van “stoppen met leiding geven” zijn binnen onze organisatie ingevoerd en passen goed bij hoe wij met elkaar om willen gaan. Wij willen een volwassen relatie met onze medewerkers. Wij gaan uit van professionals die hun vak verstaan. Ze hoeven niet door ons gemotiveerd te worden, we hoeven ze niet te pamperen. We geven de loodgieter toch ook geen leiding? We doen een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Wij hebben met hen een zakelijke overeenkomst. Maar dit leidt niet tot onverschilligheid. Integendeel, er is dialoog, het contact is goed en respectvol.

  Er is bovendien een parallel met onze cliënten. Ook bij onze cliënten gaan we steeds meer uit van hun eigen verantwoordelijkheid, van hun eigen regie over hun leven. Ook daar streven we naar volwassen relaties met wederzijdse verantwoordelijkheden.
 De invoering van deze visie op leiderschap was even wennen. Het was anders dan we gewend waren. De verhoudingen zijn duidelijker geworden. We merken dat mensen het prettig vinden en zo ook willen.

Plaats reactie


Deel deze pagina in uw netwerk