Paul
Paul Poortvliet

IDEM Rotterdam: expertisecentrum nieuwe stijl

IDEM richt zich op de thema’s integratie, (LHBT)emancipatie en discriminatie. Vernieuwend is hoe medewerkers netwerken vormen met professionals op stadsniveau en in de stadsgebieden. We geven een korte impressie van het expertisecentrum en onze adviezen.

Paul Poortvliet

Best practice van gemeentelijk opdrachtgeverschap in het sociale domein

In 2010 verscheen het onderzoeksrapport ‘Welzijn in de wijken’ van Bosman & Vos over het welzijnsbeleid van de gemeente Delft en het functioneren van de stichting Brede Welzijnsorganisatie Delft. Het rapport was voor de gemeente een stimulans om te werken aan de professionalisering van de relatie tussen gemeente en BWD en was een basis voor de verdere uitwerking van het beleidskader voor welzijn.

Wat we schrijven …

25 Bemiddelingen in 25 jaar - een terugblik - deel 6

Debbie Kwakkelstein – senior personeelsadviseur bij Xtra - vertelt over haar ervaringen tijdens de wervingsprocedure van een strategisch HR business partner:“Bosman & Vos heeft ons…

Yolanda