paul
Paul Poortvliet

Impact maken: Missie Paul Poortvliet

Mijn ambitie is om bij te dragen aan het veroorzaken van impact. Impact maak je niet. Je vergroot de kans, in verbinding en interactie met anderen.

Paul Poortvliet

Bosman & Vos in corona-tijd

Zoals overal, heeft het coronavirus ook bij Bosman & Vos grote impact. Alhoewel we er direct bij zeggen, het is natuurlijk niet te vergelijken met de organisaties die 'in de frontlinie' staan.

Paul Poortvliet

IDEM Rotterdam: expertisecentrum nieuwe stijl

IDEM richt zich op de thema’s integratie, (LHBT)emancipatie en discriminatie. Vernieuwend is hoe medewerkers netwerken vormen met professionals op stadsniveau en in de stadsgebieden. We geven een korte impressie van het expertisecentrum en onze adviezen.

Wat we schrijven …

Jaarprogramma Impact maken als bestuurder

Afgelopen jaar zijn we gestart met de jaarprogramma's Impact maken als bestuurder.

sophie