Watze met & teken

Watze Hepkema

Hoe bereik je, dat mensen persoonlijk leiderschap tonen, initiatief nemen en samen met collega's van hun werk een succes en een feest maken?

Ik draag hieraan bij door:

  • met de opdrachtgever te zoeken naar andere manieren van leidinggeven en organiseren om gegroeide afhankelijkheidspatronen tussen leiding en medewerkers te doorbreken (organisatieniveau);
  • teams te creëren, waarin mensen open communiceren, elkaar uitdagen en scherp houden (teamniveau);
  • te leren, hoe we beter om kunnen gaan met onze disfunctionele emoties en defensiemechanismen en ons eigen persoonlijk leiderschap te kunnen versterken (individueel niveau).

Ik ben interim manager, projectleider, adviseur, trainer en coach. Doorvragen, confronteren en accepteren, eerlijk maar niet zwaar, met humor. Daarmee breng ik persoonlijke en teamprocessen in beweging. Met oog voor de samenhang tussen strategie, cultuur en inrichting van de organisatie.

Opleidingen die mij gevormd hebben, zijn de studie psychologie, een intensieve 2-jarige opleiding organisatiekunde bij SIOO en het 4 jarige PRI Professional Training Program van Ingeborg Bosch.

Ik ben schrijver van de boeken “Stoppen met leidinggeven” (2007, 4e druk 2015) en “Een effectief team in drie dagdelen” (2016).

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk