crista

Crista Vonkeman

Ik denk mee met organisaties en lokale overheden als het gaat om het vernieuwen van de dienstverlening in het sociaal domein en onderliggende samenwerkingsvormen.

Daarnaast ondersteun ik Raden van Toezicht en bestuurders bij vraagstukken op het gebied van governance en leiderschap, (netwerk)samenwerking en allianties, bedrijfsvoering en organisatievorm.

Maatschappelijke meerwaarde organiseren, door slimmere en betere dienstverlening aan burgers, met dienstverleners in de beste positie en met een organisatie die dit faciliteert. Dat is wat mij drijft. En soms adviseer ik niet, maar doe ik het zelf als interim bestuurder.

Ik verbind graag mensen en organisaties met elkaar en ik inspireer hen, door mijn enthousiasme, mijn kennis van het veld en mijn pragmatische benadering, om daadwerkelijk de inclusieve samenleving samen vorm en inhoud te geven. Een samenleving, waarin iedereen er toe doet.

Terug naar het overzicht

Deel deze pagina in uw netwerk